Hoppa till huvudinnehåll

43 000 ord men ingen kärlek

Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram.
Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram. Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram. Bild: Yle/Touko Yrttimaa, Johan Gullmets riksdagsvalet 2015

Valprogrammen handlar mycket om ekonomi. Det handlar om arbete, skatter och offentlig förvaltning. Men hur är det med ord som fred och kärlek? Behöver vi kärlek i valtider?

Av de 43 162 ord partierna satt på pränt i valprogrammen lyser kärleken med sin frånvaro. Men det kan hända att partierna tar kärleken för givet, att det är något som inte behöver skrivas i ett valprogam.

Däremot hyser partierna stor kärlek till arbete. Ordet arbete används 133 gånger i samtliga valprogram. Samlingspartiet och De gröna toppar arbetsstatistiken.

Samlingspartiet nämner ordet arbete 30 gånger i sitt valprogram. De gröna använder arbete 21 gånger.

Samlingspartiet betonar arbete, framförallt i den privata sektorn. De anser att sysselsättningsgraden bör höjas från dagens 66 till 75 procent före slutet av valperioden.

De gröna vill skapa nya arbetsplatser genom att ta i bruk intelligenta och hållbara energilösningar.

Företag som företag

Av alla partier är det Centern som pratar ivrigast om företagen. De upprepar ordet 10 gånger i sitt program. Det är relativt sett oftare än alla andra.

Men söker man efter formuleringar som handlar om småföretag och småföretagare får man söka länge. Varken SFP, De gröna eller SDP nämner dem i valprogrammen.

Kristdemokraterna är det parti som betonar småföretagen.

Nya tag

Det nuvarande Finland är inte okej. Partierna vill både förnya och reformera. Det är dags att lyfta vårt land till en ny dimension.

Gröna förbundet använder ordet förnyelsebar energi ofta. Det är ingen överraskning att partiet är i topp med ny-orden. Men partiet vill mer än bara förnyelsebar energi.

De gröna vill bland annat förnya den offentliga sektorn, arbetslivet och ekonomin. Partiet vill också förnya translagen, djurskyddslagen och socialskyddet.

Samlingspartiet vill bland annat förnya Finland, välfärdsstaten, beskattningen och socialskyddet. Gymnasieutbildningen ska förnyas och en universitetsreform 2.0 vill partiet också ha. Samlingspartiet vill dessutom förnya arbetstiden, bostadspolitiken och alla tillståndsprocesser.

Små men viktiga ord

Ordkollen: så här räknar vi orden

  • Vi räknar hur många gånger vissa ord förekommer i partiernas valprogram.
  • Upprepade grafiska element tar vi bort från valprogrammen.
  • Valprogrammen är olika långa och därför använder vi ett jämförelsetal för att kunna jämföra resultaten.
  • Sannfinländarna har publicerat flera olika temaspecifika valprogram. Vi analyserar alla de här programmen.
  • Vi har inte konverterat ord till sin grundform utan gör sökningar på specifika ord eller på ord som börjar på ett visst sätt.
  • Materialet för den här analysen består av fyra valprogram på svenska (SFP, KD, VF och SDP) och resten på finska. Därför är alla sökningar inte helt jämförbara även om vi försöker välja ord som funkar på båda språken.
En detalj i valprogrammen är hur partierna använder hjälpverb som bör/borde och ska. Anser partiet att vi bör åtgärda ett problem eller ska vi åtgärda ett problem? Borde miljöproblem tas på allvar eller ska de tas på allvar? Bör promillegränsen sänkas eller ska den sänkas?

Småord kan vara just inget annat än småord. Men de kan också visa på olika sätt att handskas med problem. Eller rättare sagt hur partierna vill att vi ska uppfatta partierna: handlingskraftiga eller inte.

Ett parti som säger att ett problem ska åtgärdas pekar med hela handen och signalerar att de vill se resultat. Ett parti som säger att ett problem borde åtgärdas signalerar kanske en mer vag inställning till problematiken.

SFP väljer att använda ordformen ska fler gånger än borde. De ska göra någonting 84 gånger och bör eller borde bara 6 gånger.

Vänsterförbundet är inne på samma linje. De ska göra någonting 279 gånger och aktar sig för bör eller borde som de använder endast 2 gånger.

Kristdemokraterna tänker tvärtom. De borde göra någonting 208 gånger och använder ska bara 14 gånger. Socialdemokraterna kör med samma stil men inte lika tydligt. De bör eller borde 41 gånger och ska 15 gånger.

Läs också:
Orden partierna älskar att använda
Försvaret är populärare än flyktingarna

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val