Hoppa till huvudinnehåll

Christel Lindqvist, barnmorskan med 40 års erfarenhet

Christel Lindqvist, barnmorska med 40 års erfarenhet
Christel Lindqvist, barnmorska med 40 års erfarenhet Christel Lindqvist, barnmorska med 40 års erfarenhet Bild: Yle/Nilla Hansson barnmorska med 40 års erfarenhet

Ibland har det varit mjukt och naturligt. Ibland mer medicinskt. Förlossningarna har under Christel Lindqvists 40-åriga arbetsliv på ÅUCS växlat mycket.

Barnmorskan och avdelningssköterskan Christel Lindqvist har varit förlossningarna på Åbo universitets centralsjukhus trogen sedan mitten av 70-talet. När hon började sitt långa arbetsliv på det stora sjukhuset upplevde hon sig udda som svensktalande. Och överläkaren på avdelningen trodde att det var en manlig barnmorska han anställde: Hen hette ju Christer!

Idag kan hon konstatera att hon har haft stor glädje av att kunna svenska. Hon har fått åka på barnmorskeutbyte till Lund och fått vara med i internationella samarbeten.

små sockor på ÅUCS förlossningsavdelning
små sockor på ÅUCS förlossningsavdelning Bild: Yle/Nilla Hansson små sockor på åucs förlossningsavdelning

När Christel inledde sin barnmorskebana fanns det bara i Åbo tre olika sjukhus med förlossningsavdelningar. Heideken, Åbolands sjukhus och ÅUCS.
Idag finns bara ÅUCS kvar. Och i periferin finns ännu förlossningsavdelningen på Salo sjukhus kvar.

Giganten mot lilliputtarna

Förlossningsavdelningen på ÅUCS är en mammut i sammanhanget. Det finns stor kapacitet, men hur bra den är vågar inte Christel spekulera i. Det blir fler förlossningar varje år och man försöker få det hela att gå ihop.Christel är glad att åtminstone Salo har fått fortsätta sin verksamhet i motsats till exempelvis Ekenäs.
- Det är synd att dom dras in dom här små förlossningsklinikerna. För det behövs alternativ till dom stora mammutsjukhusen.

Christel Lindqvist, barnmorska på ÅUCS i 40 år
Christel Lindqvist Christel Lindqvist, barnmorska på ÅUCS i 40 år Bild: Yle/Nilla Hansson barnmorska på åucs i 40 år

Från naturligt

Men just nu är det "naturlig" förlossning som gäller på ÅUCS. Mer naturlig än på andra universitetskliniker i landet, menar Christel Lindqvist. Under de 40 år Christel har jobbat med förlossningar har de varierat mycket.

När Christel började karriären låg mammorna i sina sängar.

...mot medicinskt

- De fick ju knappast stiga upp. Då var det nytt med CTG-apparaterna som registrerar barnets puls. Det var ju nya apparater och det var så viktigt med hjärtljudskurvorna. För kurvornas skull fick mammorna inte stiga upp.
Idag anses det värsta stället för en födande mamma som har sammandragningar vara just sängen. Där gör det mer ont och det är svårt att slappna av.
På 70-talet fanns det heller inte så mycket smärtlindring. Bara lustgas och kanske petidin.

- De var smärtsamma och ljudliga förlossningar på den tiden.

Efter förlossningen på ÅUCS
Efter förlossningen på ÅUCS Efter förlossningen på ÅUCS Bild: Yle/Nilla Hansson efter förlossningen på åucs

Epiduralen en välsignelse

I slutet av 70-talet kom epiduralbedövningen till ÅUCS. Epiduralen anses fortfarande vara en bra smärtlindring. Men alla behöver den inte, säger Christel Lindqvist.

Friska fläktar från Lund

Redan under studietiden i barnmorskeinstitutet i början av 70-talet talades det om naturlig och "mjuk" förlossning. Men på det stora centralsjukhuset var det en annan linje som gällde. Först i slutet av 80-talet blev förlossningarna mjukare också på ÅUCS efter att överläkaren hade besökt universitetssjukhuset i Lund. I sambande med det fick Christel Lindqvist åka på barnmorskeutbyte till Lund som den enda barnmorskan från ÅUCS.

Efter det hände mycket inom förlossningsvården på ÅUCS.
- Vi började förlösa i olika ställningar och mamman fick absolut inte ligga i sängen. Hon aktiverades på många sätt.

Förlossningsförberedelsen lades ner

Ävenom det var Christel som åkte på utbyte tar hon inte äran åt sig själv. Alla var med på förändringarna för en bättre förlossningsvård. På sjukhuset började man nu också satsa på förlossningsförberedelse. Det ordnades kurser och mammorna som gick på dem hade en mycket mindre medicinsk förlossning än andra mammor, säger Christel. Men eftersom inte alla rymdes på kurserna ansågs de odemokratiska och lades ned.

Christel Lindqvist
Christel Lindqvist Christel Lindqvist Bild: Yle/Nilla Hansson christel lindqvist

Och så bidde det ingenting...

Istället kom stora förlossningsförberedelseföresläsningar två gånger i veckan. På svenska en gång per månad. Och förlossningsförberedelse för invandrare med tolk varje torsdag. Det blev ändå för mycket för förlossningsverksamheten på ÅUCS som inte hade fått några nya tjänster. Det finns ingen sådan verksamhet idag. Istället finns bara en DVD som rådgivningarna visar åt föräldrarna. Det är alltså en klar försämring. Många föräldrar efterlyser något slags förberedelse på vad man kommer till när förlossningen är igång och på ÅUCS funderar man mycket över vad man kunde och absolut borde ha. Ett alternativ till ingenting. Men just nu vill inte vårt samhälle betala för förlossningsförberedelse. Det enda positiva på den fronten är att förlossningsavdelningen har bra kontakt till mödrarådgivningarna som då och då kommer på besök.

Tala om förlossningsrädsla på ÅUCS
Tala om förlossningsrädsla på ÅUCS Tala om förlossningsrädsla på ÅUCS Bild: Yle/Nilla Hansson tala om förlossningsrädsla på åucs

Doula

Det är alltså välkommet med extra stöd till föderskorna och deras familjer. Christel Lindqvist tycker doulaverksamheten doula i Åbo är en utmärkt verksamhet. En doula underlättar för både familjen och barnmorskan.

Förlossningsrädslan ökar

Allt fler blivande mammor dras med förlossningsskräck. Därför har ÅUCS numera ett särskilt rum för samtal kring förlossningsrädsla och fem olika barnmorskor som delvis jobbar med mammor som är rädda för förlossningen.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland