Hoppa till huvudinnehåll

Hankeiter: Fem frågor till Samlingspartiet

Antonia Bäckman, Stina Wahlsten.
Antonia Bäckman (t.v.), ansvarig för högskole- och socialpolitik i styrelsen för Svenska Handelshögskolans Studentkår, och Stina Wahlsten, ansvarig för kommunikation och internationella ärenden i styrelsen, har hittat på frågorna. Antonia Bäckman, Stina Wahlsten. Bild: Yle/Antonia Bäckman stina wahlsten

När ekonomstuderande i Helsingfors får chansen att ställa Samlingspartiet mot väggen blir det frågor om arbetslösheten bland högutbildade, skattekonkurrens, högskoleutbildningens kvalitet och studerande med barn. Det är riksdagsgruppens ordförande Arto Satonen som svarar på frågorna.

Ekonomin är den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Därför bad Svenska Yle finlandssvenska ekonomstuderande och teknologer att ställa fem frågor till partiledningen i riksdagspartierna.

Partierna lottades ut bland studentföreningarna så att Merkantila Klubben i Åbo, Svenska Handelshögskolans Studentkår i Helsingfors, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet fick två partier per man. Frågorna och svaren publiceras under Väljaren i fokus-dagarna, då varje riksdagsparti har en egen temadag på Yle.

Svenska Handelshögskolans Studentkår (SHS) i Helsingfors blev tilldelad Kristdemokraterna och Samlingspartiet.

I dag publiceras frågorna till Samlingspartiet och partiets svar. Det var Antonia Bäckman, ansvarig för högskole- och socialpolitik i styrelsen för SHS, och Stina Wahlsten, ansvarig för kommunikation och internationella ärenden i styrelsen, som hittade på frågorna.

1. I en allt mer globaliserad värld kan företag allt lättare flytta sin produktion till ett annat land och den finska företagsbeskattningen beskylls för att sänka tröskeln för detta ytterligare. Tycker ni att vi aktivare borde delta i den internationella skattekonkurrensen?

Arto Satonen, Samlingspartiet: Vi ska absolut följa med och reagera på hur företagsbeskattningen utvecklas i andra länder. Men vi har redan sänkt samfundsskatten betydligt under den här valperioden. Vi ska nog inte börja med någon aktiv skattetävling men förstås se till att företagens konkurrenskraft bibehålls och att Finland upplevs som ett bra alternativ för dem som funderar på att flytta sin verksamhet till något annat land.

2. Finanskrisen har drabbat vårt land hårt och däribland även akademiker. Vad är er lösning för att sänka på arbetslösheten bland högutbildade?

Arto Satonen, Samlingspartiet: Vi borde få antalet utexaminerade akademiker och utbildningens innehåll att motsvara arbetsmarknadens behov lite bättre än nu. Det är klart att en del akademiker inriktar sig på forskning men i övrigt kunde man se lite mera till vad företagen har nytta av. Så kan arbetsförmedlingen effektiveras och läggas ut på privata specialiserade förmedlare. Det finns goda erfarenheter av det här.

3. Det talas mycket om företagsamhet. Hur skulle ert parti underlätta studerandes och ungas möjligheter att starta eget företag?

Arto Satonen, Samlingspartiet: Allra först borde vi rensa i byråkratin och sänka tröskeln för att man ska kunna försörja sig. Jag föreslår inte medborgarlön men om du vill starta ett företag kunde till exempel arbetslöshetsunderstödet ändras till ett startbidrag. Det är också viktigt med kluster med uppstartföretag i anslutning till högskolorna och yrkeshögskolorna. Det sänker tröskeln för att pröva vingarna.

4. Studerande med barn är ekonomiskt sett en utsatt grupp i Finland och ca 60 % av dessa familjer lever under den relativa fattigdomsgränsen. Hur värnar ni om att dessa familjer har samma levnadsförutsättningar som andra familjer? (Något som ni tar upp i ert principprogram)

Arto Satonen, Samlingspartiet: Vi måste hålla fast vid studiestödssystemet och bostadsbidragen. Men det borde också löna sig att arbeta vid sidan av studierna. Nu har vi höjt gränsen för vad studerande kan tjäna utan att tappa studiestöd men den borde höjas ytterligare. Så kan vi också tänka oss till exempel förhöjt studiestöd och försörjningsbidrag då man har familj och det kunde vara bra att gå in för timbaserade dagisavgifter.

5. Som parti talar ni mycket om vikten av utbildning. Hur skall kvalitén på högskoleutbildningar hållas konstant då stora nedskärningar torde ske under 2015?

Arto Satonen, Samlingspartiet: Det är klart att vi har varit tvungna att spara när ekonomin är dålig men samtidigt har vi nyss gett bland annat 150 miljoner till för att stöda universitetens medelanskaffning via donationer. Om vi tänker på hur vi ska garantera nivån på utbildningen så tror jag att högskolenätet måste glesas ut. Vi borde sammanföra liknande utbildningar i stället för att ha dem utspridda på många orter. Det finns många plus med att samla den kritiska massan. Det ger till exempel klusterfördelar. Se bara på energiklustret i Vasa.

Läs också:
Svårt möta väljaren med trovärdighet
Samlingspartisten Juha älskar motion
Samlingspartiet har kopierat Facebooks gränssnitt

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val