Hoppa till huvudinnehåll

Ny linje men ingen ökad behörighet

Åbo Akademi i Vasa
Åbo Akademi i Vasa Bild: YLE/Mira Myllyniemi åbo akademi i vasa

Kandidatutbildningarna för utvecklingspsykologi och socialpolitik på Åbo Akademi slås ihop. Meningen är att få till stånd en bredare kandidatutbildning. Behörigheten ökar dock inte.

Den nya linjen går under namnet socialvetenskaper och startar i höst. Under det första året är det mesta gemensamt, via till exempel grundstudier i socialvetenskap.

Mikael Nygård, forskare i familjepolitik vid ÅA i Vasa
Mikael Nygård Mikael Nygård, forskare i familjepolitik vid ÅA i Vasa Bild: YLE/Agneta Glad nygård

- Det är ett led i Åbo Akademis försök att skapa bredare och mer attraktiva kandidatutbildningar, säger Mikael Nygård, professor i socialpolitik.

- Undervisnings- och kulturministeriet har överlag önskat att universiteten skapar bredare kandidatutbildningar. Det är också en möjlighet för sökande och studerande att bekanta sig med vetenskapsområden innan det slutgiltiga valet av huvudämne sker, säger utbildningskoordinator Anna-Maria Nordman.

I slutet av det första studieåret väljer de studerande inriktning för fortsättningen: utvecklingspsykologi eller socialpolitik.

Från och med nu är antagningen gemensam, oberoende om man är mer intresserad av socialpolitik eller utvecklingspsykologi.

Behörigheten ökar inte

Frågan om behörighet lyfts ofta upp gällande universitetsstudier. Från och med förra hösten är utvecklingspsykologer inte längre behöriga att jobba som skolkuratorer. Socialpolitiker å sin sida är inte behöriga att jobba som socialarbetare.

Behörigheten ändras inte i och med sammanslagningen av utbildningarna, varken för utvecklingspsykologer eller socialpolitiker.

- Den biten kommer inte att ändras. Det är inte en behörighetsgivande utbildning inom det sociala området, säger Nygård.

Obligatorisk praktik införs

Ingen förändring där alltså. Men man kommer åtminstone att införa obligatorisk praktik.

- Universiteten har fått kritik för att det finns för få arbetsrelevanta inslag. Man har intresserat sig för lite för det som sker utanför universitetens väggar, säger Nygård.

Så för att möta den kritiken och för att ge de studerande mer kompetens inför man nu obligatorisk praktik. Det finns också kurser som ska ge information om arbetslivet.

Tidigare har praktiken varit frivillig. Vanliga praktikplatser för socialpolitiker och utvecklingspsykologer är till exempel Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd. Kommunernas fritidsverksamhet, Röda Korset och Folkhälsan har också lockat.

Samarbete mellan universitet och yrkeshögskolor efterlyses

Nygård tror att universiteten måste närma sig arbetslivet utan att för den delen bli yrkeshögskolor.

- Det är inte vår roll. Vår roll är att skapa bildningsresurser och humankapital i samhället. Men det betyder inte att vi ska blunda för vad som händer runt om oss, säger Nygård.

- Studerande vill ha praktik och de vill veta mer om arbetslivet.

Nygård efterlyser ett mer utbrett samarbete mellan universiteten och yrkeshögskolorna.

- Varför strida om den lilla mängden studerande sinsemellan, frågar han sig.

Läs också:
Behörighetskrav för kuratorer "inget misstag"

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten