Hoppa till huvudinnehåll

Politiskt beslut behövs inte när barnjouren i Ekenäs läggs ner

Barnavdelningen på Västra Nylands sjukhus. Bild: Yle/Minna Almark barnavdelning ekenäs,Ekenäs

Det är helt i sin ordning att på tjänstemannanivå besluta att barn som har fått vård i Västra Nylands sjukhus i Ekenäs i stället ska vårdas på Jorvs sjukhus. Det anser både förvaltningsdirektören i sjukvårdsdistriktet och stadsdirektören i Raseborg.

Är det öppenhet och god förvaltning att besluta om ändringar i vården av barn så där bara?

Det har inte funnits tid att fatta några politiska beslut om den här förändringen, säger förvaltningsdirektör Gabríela Erroll vid Västra Nylands sjukvårdsområde. Det beror på att det har varit så brådskande att hitta svar på vilka vårdverksamheter som ska placeras var i och med att Raseborgs förvaltning ska flytta in i Ekåsens huvudbyggnad.

Men saken ska i varje fall tas upp i nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde i vår.

Erroll konstaterar att sjukhusledningen nog har mandat att bestämma i ärendet.

Till och med BB kunde ha stängts av en överläkare

Vad säger då Raseborgs stad, som är den största betalaren då det gäller verksamheten vid Västra Nylands sjukhus?

Också stadsdirektör Mårten Johansson anser att tjänstemännen nog kan fatta sådana här beslut.

- Nog är det överläkarna som är ansvariga för respektive sektor som konsulteras i första hand. I extremfall, inte är det ju en styrelsefråga heller, så kunde till och med BB-frågan egentligen ha skötts på en överläkarnivå. Men man ville föra frågan till styrelsen, och det förstår jag mycket väl.

Stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, Anders Walls från SFP, vill inte kommentera frågan om öppenhet och god förvaltning, eftersom bestämmande om sjukhusverksamhet inte direkt är kommunens sak.

Förändring för upp till 60 barn per år

Det har varit knepigt att få entydiga svar på vilka förändringar som är på gång för gynekologi- och barnavdelningen vid Västra Nylands sjuhus.

Men det som ändrar i sommar är alltså helt enkelt att barnjouren från tisdagar till fredagar faller bort, förklarar Gabriela Erroll.

- Det här betyder att uppskattningsvis högst 60 barn per år som har vårdats i Ekenäs i stället vårdas i Jorvs sjukhus.

Begreppet "barnavdelning" förlegat

Det har varit tal om att "barnavdelningen" läggs ner. Men hela begreppet avdelning är förlegat i det här sammanhanget, förklarar hon och påminner om att en renodlad barnavdelning inte har funnits sedan Ekenäs BB stängde.

- För den mesta är ju verksamheten redan i dag en öppenvårdsverksamhet. Det är inte bara en poliklinik, utan till exempel alla tonsilloperationer är dagkirurgiska. Det betyder att du kommer på morgonen och så är du med om din åtgärd, och så åker du hem på kvällen. Men till exempel sömnskolorna, den verksamheten som vi har och som förutsätter övernattning, den kommer vi att fortsätta med.

Det ska bli bättre

Och polikliniken för barn fortsätter som förut och kommer rentav att förstärkas.

- Det är mycket små förändringar vi talar om.

Så gott som allt forsätter som nu och utvecklas till något ännu bättre, säger Erroll.

Då det gäller frågan att i en arbetsgrupp tillsammans med sjukvårdsdistriktet hitta verksamhetslokaler för både distriktets och stadens vård, uppger Anders Walls att stadsdirektören har ett beredningsansvar i stadsstyrelsen och att han har som uppdrag att på ett allmänt plan se till att frågan om lokaler går framåt.

Emellanåt har sedan stadsstyrelsen tagit ställning till de här frågorna.

Linden och Johansson bestämde inte om barnjouren

På onsdagsmorgonen (8.4) hörde vi att saken om att barnen framöver ska få sjukhusvård i Jorv eller på Barnkliniken blev klar i och med ett informellt tjänstemannabeslut som skulle ha fattats i diskussioner mellan stadsdirektör Mårten Johanson och sjukvårdsdistriktets vd Aki Linden.

Det här håller ändå Johansson inte med om.

- Jag kan inte minnas att vi skulle ha diskuterat barnavdelningens innehåll på det sättet.

Också Gabriela Erroll vid sjukvårdsdistriktet uppger att Linden och Johansson givetvis inte har beslutat stänga någon avdelning. De har kommit överens om hur lokaler ska användas och det får sedan konsekvenser för verksamheten.

Sjukhuset måste fundera på vad kommunerna har råd med

Men frågan om framtiden för barnavdelningen har varit aktuell inom sjukvårdsdistriktet åtminstone sedan 2010, säger Johansson.

Han säger att sjukhuset måste bedöma sina möjligheter och resurser.

- Vi har hela tiden från kommunernas sida klagat på och fört fram att dyr vård som har en låg beläggningsgrad måste omorganiseras eller läggas ner, så att vården motsvarar det faktiska behovet och vad vi kan betala.

Oberoende av verksamhetsflyttar så skulle barnjouren i Ekenäs ha lagts ner, uppger förvaltningsdirektör Gabriela Erroll, eftersom det helt enkelt inte hade varit hållbart att fortsätta.

Samarbete med Lojo sjukhus

Det finns ett samarbete med Lojo sjukhus. Västra Nylands sjukhus hjälper med dejoureringen där och tar emot hjälp från tidsbeställningspolikliniken i Lojo.

Det blir inte stora ändringar i personalutgifterna på Västra Nylands sjukhus eftersom den största delen av verksamheten forsätter och utvecklas, uppger Erroll.

Under år 2014 hade gynekologi- och barnavdelningen 855 vårddygn. Av dem var 460 barnpatienter och hälften av dessa var i sömnskolan. På avdelningen ges också vård för sjukdomar i öron, näsa och hals.

Läs också:

Klockan klämtar för hvc-huset i Ekenäs
Barnavdelningen på VNS stängs
Förvirring kring barnavdelningen i Ekenäs
Barnavdelningen vid Västra Nylands sjukhus fyller 60 år

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland