Hoppa till huvudinnehåll

Hankeiter i Vasa: Fem frågor till Centern

Svenska Handelshögskolans Studentkår i Vasa, Jessica Kock (t.v.) och Alina Söderman.
Alla Hankenstuderande i Vasa erbjöds möjligheten att bidra med frågor till Centern. De fem bästa frågorna valdes sedan ut av en arbetsgrupp, där bland annat Jessica Kock (t.h.) och Alina Söderman gallrade bland de inlämnade frågorna. Svenska Handelshögskolans Studentkår i Vasa, Jessica Kock (t.v.) och Alina Söderman. Bild: Yle/ Charlotta Forsberg. alina söderman

När ekonomstuderande i Vasa får chansen att ställa Centern mot väggen blir det frågor om skattesänkningar, investeringar, jobb, studiestöd och storleken på den offentliga sektorn. Det är riksdagsgruppens ordförande Kimmo Tiilikainen som svarar på frågorna.

Ekonomin är den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Därför bad Svenska Yle finlandssvenska ekonomstuderande och teknologer att ställa fem frågor till partiledningen i riksdagspartierna.

Partierna lottades ut bland studentföreningarna så att Merkantila Klubben i Åbo, Svenska Handelshögskolans Studentkår i Helsingfors, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet fick två partier per man. Frågorna och svaren publiceras under Väljaren i fokus-dagarna, då varje riksdagsparti har en egen temadag på Yle.

Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa blev tilldelade Centern och Gröna förbundet.

Här publiceras frågorna till Centern och partiets svar.

1. Hur kommer ni att gå tillväga för att återfå tillväxten? Anser ni att skattesänkningar är en bra ide?

Kimmo Tiilikainen, Centern: Vi måste få ett samhällsavtal om både nödvändiga reformer och löner och vi har också talat för en tillväxtfond som kunde stöda våra företag. Det är ingen bra idé att göra stora skattesänkningar nu. Men det är viktigt att få upp köpkraften och då kunde skatterna ändå lindras för småinkomsttagare. Jag skulle dra gänsen vid en årsinkomst om 60 000 euro. För att få nya företag borde staten ge stöd för att anställa den första arbetstagaren.

2. Hur tänker ni locka investerare och nya företag till Finland?

Kimmo Tiilikainen, Centern: Vi måste göra reformer som förbättrar vår ekonomiska konkurrensförmåga. Det gör vi bland annat med pensionsreformen. Men jag skulle inte sänka samfundsskatten mer. Däremot borde vi satsa på utbildning och kunskaper. Och så måste vi gallra i byråkratin. Det finns mycket där som gör det svårt att grunda nya företag.

3. Ni har lovat att skaffa fram 200 000 nya arbetsplatser, hur skall ni genomföra detta? Inom vilka sektorer?

Kimmo Tiilikainen, Centern: Det finns många sektorer som vi borde satsa mera på som till exempel privata aktörer inom hälso- och välfärdssektorn. Människorna är mycket intresserade av sitt eget välmående och nu talar jag inte bara om personliga tränare och sådant utan det finns många olika tjänster som gör att man mår bättre och är friskare. Så måste vi också satsa på bioenergi och ren teknik. Det ger bra export och skapar också jobb på hemmamarknaden.

4. Anser ni att en höjning av inkomstgränsen vid lyftandet av studiestöd skulle vara aktuell med tanke på den rådande inflationen?

Kimmo Tiilikainen, Centern: Själv anser jag att vi borde höja gränsen men jag kan inte lova något för det beror på regeringsförhandlingarna efter valet. Om vi hade bättre ekonomiska tider så tycker jag att vi inte borde ha någon gräns överhuvudtaget.

5. Vad skulle man kunna dra in på inom den offentliga sektorn för att minska på kostnaderna?

Kimmo Tiilikainen, Centern: Jag tror att social- och hälsovårdsreformen och pensionsreformen är bästa sättet att hjälpa upp ekonomin. Men vi ska också digitalisera den offentliga sektorn och minska byråkratin. Vi talar så mycket om byråkratin för om man gallrar i den så är det bra för både vanliga människor och företagen och dessutom minskar det på kostnaderna. Men vi behöver nog också spara. Jag tror att vi på något sätt måste arbeta lite mer i den offentliga sektorn. Kanske längre dagar, kanske kortare semester. Det skulle öka produktiviteten.

Läs också:
Sipilä kunde gärna lätta på förlåten om regeringsbildning
Den typiska centerkandidaten är en företagare med stor valbudget
Vad då qeskusta? Och en plyschhund?

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val