Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Träna intensivt varje vecka och lev längre

En löpare i solnedgången.
Att röra på sig är bra för hälsan, men måste man svettas eller inte? En löpare i solnedgången. Bild: Creative Commons / Tomás Fano, Flickr jogga

Om du är i medelåldern och regelbundet rör på dig så du svettas kan du leva längre. Det visar en omfattande australisk studie. Finländska forskare är ändå inte övertygade om att forskningen verkligen stämmer.

Hur mycket intensiv aktivitet, såsom joggning eller löpning, vuxna borde ägna sig åt har väckt en hel del debatt under senare år.

Vissa studier har antytt att vi borde röra på oss så att vi svettas för att undvika kroniska sjukdomar och en förtida död. Andra har kommit fram till att måttlig motion, såsom promenader, är helt tillräckligt.

Nu har en betydande ny studie släppts som ger mer fart åt den här debatten. Mer än 200 000 australier i åldern 45 år eller mer deltog i en sex år lång forskning om deras motionsvanor. Resultatet publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

klaus gebel
Forskaren Klaus Gebel. klaus gebel klaus gebel
- Vi kom fram till att de deltagare som höll på med motion med hög intensitet, till exempel genom att de joggade eller löpte, hade 9-13 procent mindre risk att dö under den sex år långa uppföljningsperioden, jämfört med om de bara hade rört på sig med måttlig intensitet, kommenterar studiens huvudskribent Klaus Gebel vid James Cook-universitetet i Australien.

Han påpekar att studien glädjande nog pekar på att både män och kvinnor i åldrarna 45 år och uppåt kan leva längre om de varje vecka rör på sig intensivt i minst 20-30 minuter.

- Troligen gäller det samma också för vuxna i åldrarna 18-44, men det har vi inte specifikt forskat i nu.

Han säger att rekommendationerna för fysisk aktivitet som är i kraft i många olika länder borde förändras så att de betonar vikten av att träna så att man svettas. I dagens läge räcker det med att vara fysiskt aktiv i minst 150 minuter i veckan med måttlig intensitet, eller 75 minuter med hög intensitet.

Vid UKK-institutet i Tammmerfors, är chefen och doktorn i medicin Tommi Vasankari ändå inte övertygad om att intensiv träning ger unika hälsoeffekter.

- Det är kanske kärnfrågan, och jag skulle inte våga rekommendera, ens på basis av den här senaste studien, att folk definitivt borde röra på sig så de svettas.

Vasankari nämner att trots att den australiska studien är stor så baserar den sig ändå på enkätsvar. De deltagande har själva uppskattat hur intensiv deras aktivitet har varit. Det skulle ha varit mer pålitligt att t.ex. låta tekniska apparater mäta intensiteten, påpekar han.

Det finns också viss forskning som påpekar att den förtida dödligheten i en befolkning minskar mest om folk rör på sig måttligt.

- Och det skulle i såfall tala emot den australiska studien, säger han.

De finländska motionsrekommendationerna bygger på de amerikanska från år 2008. USA:s hälsodepartement håller nu på att utarbeta nya inför år 2018 och de ska beakta ny forskning som har tillkommit under det här årtiondet.

Vasankari påpekar att det är möjligt att betydelsen av intensiv motion kommer att betonas ännu mer i framtiden, men att det ännu är för tidigt att säga med säkerhet.