Hoppa till huvudinnehåll

Teknologer i Hfrs: Fem frågor till Sannfinländarna

Teknologföreningen, Christian Arrhenius, Jimmy Nylund, Patrik Carlson.
På Teknologföreningen var det fr.v. Christian Arrhenius, Jimmy Nylund och Patrik Carlson som hittade på frågorna. Teknologföreningen, Christian Arrhenius, Jimmy Nylund, Patrik Carlson. Bild: Yle/ Mya Rydman patrik carlson

När tre studerande från Teknologföreningen vid Aalto-universitetet får chansen att ställa Sannfinländarna mot väggen blir det frågor om den obligatoriska skolsvenskan, terminsavgifter för utlänningar, studerande som jobbar vid sidan av studierna och den europeiska bankunionen. Det är riksdagsgruppens ordförande Jari Lindström som svarar på frågorna.

Ekonomin är den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Därför bad Svenska Yle finlandssvenska ekonomstuderande och teknologer att ställa fem frågor till partiledningen i riksdagspartierna.

Partierna lottades ut bland studentföreningarna så att Merkantila Klubben i Åbo, Svenska Handelshögskolans Studentkår i Helsingfors, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa och Teknologföreningen vid Aalto-universitetet fick två partier per man. Frågorna och svaren publiceras under Väljaren i fokus-dagarna, då varje riksdagsparti har en egen temadag på Yle.

Teknologföreningen (TF), alltså den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet, blev tilldelad Vänsterförbundet och Sannfinländarna.

I dag publiceras frågorna till Sannfinländarna och partiets svar. Det var studiechefen Jimmy Nylund, som är högskolepolitiskt ansvarig, som jobbade fram frågorna tillsammans med Christian Arrhenius och Patrik Carlson.

1. Vilka reformer behövs på den finska arbetsmarknaden?

Jari Lindström, Sannfinländarna: Allra först behöver vi förtroende. Nu skriks det för mycket på både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Sedan när vi har förtroende så kan man gå in för att sluta flera avtal lokalt i stället för på riksnivå. Jag tycker också att det borde vara större flexibiltet i arbetslivet så att man jobbar då det finns jobb och är ledig då det inte finns jobb. Jag tror att det går att fixa om attityderna mjukas upp lite på bägge håll.

2. Enligt Sannfinländarnas skuggbudget orsakar “pakkoruotsilainsäädäntö” (lagstiftningen om den obligatoriska svenskan) onödiga kostnader för Finland. Uppgifter från tullen visar dock att Sverige är Finlands största exportland. Borde det svenska språket på så sätt ses som ett medel för att generera inkomster i stället?

Jari Lindström, Sannfinländarna: Den här frågan innehåller en motsättning som är helt fel. Jag stöder svenskan, det är bra att kunna svenska. Men varför ska den vara obligatorisk till exempel i östra Finland där den inte alls behövs? Och om vi ser på kostnaderna så kan vi ju ta Pyttis som exempel. Det kostar då en kommun blir tvåspråkig och det kan ske vid en väldigt liten svängning i invånartalet, att 7 procent svenskspråkiga ökar till 8.

3. I debatten om arbetslivets längd betonas ofta att det måste förlängas i början, slutet samt mitten. Ändå tänker man sällan på det arbete studerande utför vid sidan om studierna. Tycker ni detta borde korrigeras, samt hur borde arbete vid sidan av studierna befrämjas för att att unga utexaminerade ska ha den nödvändiga erfarenheten för att klara sig i arbetslivet?

Jari Lindström, Sannfinländarna: Jag stöder 2+1. Det betyder att man studerar två år som följs av ett års arbetspraktik. Det är den riktningen vi måste gå i. Först ser man till behovet, sedan börjar man utbilda. Det gamla systemet med mästargesäller är mycket bra. Den unga lär sig av en äldre. Man ska inte heller förakta bort det som kallas för skitjobb. Lönen kan visserligen vara låg men också de här jobben ger värdefulla erfarenheter.

4. Det har varit livlig diskussion om terminsavgifter för studerande från länder utanför EU/ETA. Erfarenheterna från Danmark och Sverige är att icke-EU/ETA-studeranden har minskat drastiskt efter införandet av en dylik avgift. Tycker ni att internationellt utbyte är något att sträva efter i den akademiska världen, och går vi för tillfället i rätt riktning?

Jari Lindström, Sannfinländarna: Sannfinländarna gillar inte att Finland ska betala för utomståendes studier. Vi vill ha en terminsavgift. Säkert skulle antalet utländska studerande minska en aning då men oberoende. Vi får nog hit kunniga människor från andra länder ändå.

5. Den europeiska bankunionen ska se till att instabila banker inte ska få nödlån med skattebetalarnas pengar. Vad är er åsikt om den europeiska bankunionens funktion och struktur?

Jari Lindström, Sannfinländarna: Principiellt är det helt okej med en bankunion, den kommer bara för sent. Men det är bra med kontroll. Risken är att bankunionen leder till större gemensamt ansvar, att man börjar fördela bördan, och det är inte bra.

Läs också:
Det ska mycket till för att bli näst störst
Den typiska Sannfinländaren Juha gillar friluftsliv
Sannfinländarnas sajt är som Windows95

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val