Hoppa till huvudinnehåll

Försvaret är populärare än flyktingarna

Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram.
Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram. Hur många gånger ett ord används i alla partiers valprogram. Bild: Yle/Maria Helsing, Johan Gullmets riksdagsvalet 2015

Ordet försvar används nästan hundra gånger i partiernas valprogram. Men ordet flykting används bara fem gånger. Ordet Nato används också fler gånger än bistånd.

Svenska Yle har tittat på vilka ord som används mest i partiernas valprogram. Försvarsmakten torde kunna räkna med budgethöjningar under nästa regeringsperiod. Fyra partier (Sannf, KD, Saml och SFP) anser att försvarsbudgeten bör höjas.

Varken Centern eller SDP kommer med direkta utfästelser när det gäller budgeten, men talar om vikten av ett trovärdigt försvar. Centern betonar också behovet av satsningar för att avvärja nya hot som till exempel cyberattacker.

Vänsterförbundet motsätter sig en höjning av försvarsbudgeten som sker per automatik. De gröna säger inget om försvaret, men partiet vill försvara bland annat miljön, välfärdssamhället, den oberoende miljöförvaltningen samt utbildningen.

Hur ofta orden invandrare och invandring används i partiernas valprogram.
Hur ofta orden trygghet och säkerhet används i partiernas valprogram. Hur ofta orden invandrare och invandring används i partiernas valprogram. Bild: Yle/Rolf Granqvist, Johan Gullmets ordkollen

Vänsterförbundet går hårdast ut och säger att Finland inte bör göra någonting som för oss närmare ett Nato-medlemskap. Samlingspartiet är av helt motsatt åsikt.

Ett Nato-medlemskap skulle förbättra säkerheten och ge Finland mer inflytande. Därför vill Samlingspartiet att riksdagen reder ut effekterna av ett medlemskap och upprätthåller en möjlighet att gå med i Nato.

Även SFP vill att riksdagen reder ut för- och nackdelarna med ett Nato-medlemskap.

Sannfinländarna beskriver sig som ett Nato-kritiskt parti. I första hand bör det egna försvaret sättas i skick, men partiet motsätter sig inte en utredning kring Nato-medlemskap.

De gröna skippar frågan helt och hållet.

Sannfinländarna gillar invandring

När det gäller invandring är det Sannfinländarna som använder olika former av ordet invandring mest, 50 gånger. Centern nämner överhuvudtaget inte ordet invandring.

Inte heller Samlingspartiet pratar särskilt mycket om invandring. Enda gången Samlingspartiet nämner invandring handlar det om arbetskraftsinvandring. Den vill partiet öka.

Också De gröna och Socialdemokraterna är sparsamma med invandringen. Två gånger ryms ordet med i respektive valprogram.

Europa i våra hjärtan

Kriserna inom EU har avlöst varandra de senaste åren. Det har inte påverkat viljan att prata om EU. Partierna pratar nämligen väldigt mycket om EU. 129 gånger nämns EU i valprogrammen.

De gröna talar minst om EU och Europa, Kristdemokraterna mest. KD motsätter sig att EU utvecklas till en förbundsstat, men vill däremot ha en energiunion.

I Svenska folkpartiets valprogram är Europa "möjligheternas världsdel". SFP vill bland annat att en bankunion genomförs inom EU. Samtidigt anser partiet att EU behöver en tydligare utrikespolitisk linje.

Ordkollen: så här räknar vi orden

  • Vi räknar hur många gånger vissa ord förekommer i partiernas valprogram.
  • Upprepade grafiska element tar vi bort från valprogrammen.
  • Valprogrammen är olika långa och därför använder vi ett jämförelsetal för att kunna jämföra resultaten.
  • Sannfinländarna har publicerat flera olika temaspecifika valprogram. Vi analyserar alla de här programmen.
  • Vi har inte konverterat ord till sin grundform utan gör sökningar på specifika ord eller på ord som börjar på ett visst sätt.
  • Materialet för den här analysen består av fem valprogram på svenska (SFP, KD, VF, SDP och C) och resten på finska. Därför är alla sökningar inte helt jämförbara även om vi försöker välja ord som funkar på båda språken.

Klimatförändring med sikte på år 2050

De gröna är partiet som oftast använder ordet klimatförändring.

Ett av målen för De gröna är att få ett koldioxidneutralt Finland år 2050. Det här är ett mål som partiet delar med Vänsterförbundet.

Även Samlingspartiet har tänkt på 2050, året då Finland slutar använda fossila bränslen. När SFP ser i kristallkulan för år 2050 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med 80 procent.

Ryssland populärare än USA

Det märks att Ryssland har varit aktivt i världspolitiken under det senaste året. USA nämns fyra gånger, medan ordet Ryssland används 21 gånger.

För den finländska ekonomin är båda länderna viktiga. Frihandelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) har väckt debatt.

Vänsterförbundet vill avsluta förhandlingarna, medan Samlingspartiet anser att avtalet är synnerligen viktigt. Även SFP vill att EU ska ingå omfattande frihandelsavtal för att främja export och handel.

Inget parti talar om Syrien, men Mellanöstern väcker fortfarande känslor i vissa partier. KD stöder Israels rätt till sin existens och motsätter sig ett erkännande av Palestina.

Vänsterförbundet vill det motsatta, nämligen att Finland erkänner staten Palestina.

I jämförelse med övriga partier använder Samlingspartiet ordet internationell mest av alla.

Läs också:
43 000 ord men ingen kärkek
Orden partierna älskar att använda

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val