Hoppa till huvudinnehåll

Nej till stormarknad i Läpp i Karis

Avtaget mot Karis vid riksväg 25.
Raseborg vill bygga ut området kring riksväg 25 och Ekenäsvägen Avtaget mot Karis vid riksväg 25. Bild: Yle/Pia Santonen karis simpukka

Nylands förbund gillar inte Raseborgs stads planer för Karis västra tätort. Förbundsstyrelsen säger nej till mera byggrätt på området.Thomas Blomqvist (SFP) lyckades inte övertyga styrelsen.

Utkastet till delgeneralplan innehåller motstridigheter i förhållande till landskapsplanen, anser Nylands förbunds styrelse.

Den totala byggrätten för handeln i Läpp är 30 000 kvadratmeter, men Raseborgs stad vill höja den till 38 000 kvadratmeter. Det vill Nylands förbund inte gå med på.

Staden överskrider maximidimensioneringen för stor detaljhandel i Läppområdet, poängterar Nylands förbund. Det är i stället viktigt att områdena utanför centrum använder sig av tjänsterna i Karis centrum.

Andra områden passar för stormarknad

Däremot är det enligt landskapsplanen möjligt att placera en stor detaljhandel i Horsbäck-Kärrby-området mellan Ekenäs och Karis, påminner Nylands förbund.

Förbundet vill att Raseborgs stad granskar dimensioneringen, kvaliteten och placeringen för handeln som en helhet.

Både Varuboden-Osla och Kesko har visat intresse för att etablera en Prisma eller Citymarket i Raseborg. Andelslaget Varuboden-Osla är intresserat av Läpp som ett alternativ för en Prisma-stormarknad i Raseborg.

Men också Tammettomten och Norra hamnen i Ekenäs intresserar Varuboden-Osla. Kesko har visat störst intresse för Ekenäs.

Stor detaljhandelsenhet kan betyda olika saker

Landskapsstyrelsen använde i sitt utlåtande begreppet "stor detaljhandelsenhet av regional betydelse".

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg Simon Store tycker att begreppet stor detaljhandelsenhet inte säger så mycket.

Maximigränsen för en stor detaljhandelsenhet i Horsbäck eller Läpp beror på vad en sådan affär säljer.

Om det handlar om dagligvaror, är gränsen i den gällande landskapsplanen 2 000 kvadratmeter. För specialhandeln är gränsen 5 000 kvadratmeter. För så kallad utrymmeskrävande specialhandel så som bilar eller möbler är gränsen 50 000 kvadratmeter i Horsbäck och 30 000 i Läpp, förklarar Store.

- Med andra ord är en butik som säljer dagligvaror, till exempel en Citymarket eller en Prisma, enligt landskapsplanen möjlig endast på centrumområde ifall den är större än 2 000 kvadratmeter och klassas som en storhandel eller hypermarket.

I Raseborg är det endast Ekenäs och Karis centrum som klassas som centrumområden.

Bostäder på fel plats

Raseborgs stad planerar bland annat bostadsområden i västra delen av området. Nylands förbund anser att Raseborgs stad bör överväga placeringen på nytt. Orsaken är att bostadsområdena ligger utanför de områden som i landskapsplanen är reserverade för tätortsfunktioner.

Landskapsplanen har som mål att boendet koncentreras till tätorter eller byar. Området som Raseborgs stad planerar är inte reserverat för tätortsfunktioner.

Arbetsområden ifrågasätts

Nylands förbund tycker inte heller om Raseborgs planer att utvidga arbetsområdena söder om korsningen mellan riksväg 25 och Ekenäsvägen. De borde i stället koncentreras till de tätorts- och arbetsplatsområden som anges i landskapsplanen, anser förbundet.

Blomqvist fick inget stöd

Styrelsemedlemmen och riksdagsledamoten från Raseborg, Thomas Blomqvist (SFP), föreslog ändringar i förbundets utlåtande. Men han fick inget stöd av de andra styrelsemedlemmarna.

Artikeln kompletterades tisdagen den 14 april cirka 11.30-tiden med stycket Stor detaljhandelsenhet kan betyda olika saker där stadsplaneringsarkitekten i Raseborg förklarar vad en stor detaljhandelsenhet kan betyda.

Läs också