Hoppa till huvudinnehåll

Sexualundervisning läggs ner - "goda nyheter"

Arkivbild. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Bild: YLE/Dmitri Volgin kimselius

Folkhälsans sexualundervisning som turnerat i skolor under namnet Sexsnack läggs ner. Orsaken är att lärarna inte längre behöver Folkhälsans hjälp i lika stor utsträckning.

Folkhälsans sexualterapeut Suss Åhman, som grundat Sexsnack, säger att Sexsnack-bokningarna har minskat rejält under de senaste åren.

- Det är goda nyheter. Högstadie- och gymnasielärarna är i dag bättre utbildade att hålla sexualundervisning, vilket var målet då jag inledde Sexsnack för femton år sedan. För egen del känns det ändå vemodigt, säger Åhman. Hon räknar med att Sexsnack under sina verksamhetsår har nåtts av 30 000 elever.

I och med att de finlandssvenska lärarna i dag har mer utbildning inom sexologi betyder det också att undervisningen har blivit bättre och mer inkluderande, säger Åhman.

- En sak är hur man hanterar HBT-frågor. Tänkesättet är inte lika heteronormativt med ett "dom" som är något annat. Man försöker också förebygga olika övergrepp och talar mer om att försöka lyssna till ett ja av den andra parten, i stället för att lära ut att det är den som blir utsatt som måste sätta gränserna.

Trots att Sexsnack läggs ner kommer Folkhälsan också i fortsättningen att jobba med att främja sexualundervisningen i Svenskfinland. Bland annat genom att skapa sexualundervisningsmaterial för lärare och andra intresserade.

Åhman kommer också att hålla seminarier om hur man undervisar i sexologi.