Hoppa till huvudinnehåll

"Ingå stationsområde borde inte växa "

Lokaltåg på Karis järnvägsstation
Y-tågens framtid är inte klar. Flera invånare på stationsområdet i Ingå kunde hjälpa bevara Y-tågen. Lokaltåg på Karis järnvägsstation Bild: YLE/ Helena Rosenblad y-tåg

Det kanske inte alls är klokt att planera tätare bebyggelse i närheten av stationsområdet i Ingå. Å andra sidan kan fortsatt Y-tågstrafik kräva att flera bor nära stationen. Det anser byggnads- och miljönämnden.

Politikerna i Ingå har beslutat att samhällsstrukturen på axeln mellan Ingå station och Ingå kyrkby ska bli tätare, det vill säga att det ska byggas mera.

En orsak är att Y-tågen som stannar i Ingå har varit hotade och en ökad befolkning nära stationen kunde bidra till att rädda lokaltågstrafiken.

Planeringen av området har nu kommit i gång och nämnden tog ställning till det som kallas planens program för deltagande och bedömning.

Stationsområdet ligger några kilometer från Ingå kyrkby.

Snabbtåg kör förbi Ingå station
Intercitytågen stannar inte i Ingå. Men Y-tågen gör det. Ingå har beslutat satsa på stationsområdet så att det finns passagerare för Y-tågen. Snabbtåg kör förbi Ingå station Bild: Yle ingå station

Problematiskt att bygga till vid stationen

Nämnden anser att stationsområdet på många sätt är problematiskt att planera.

"Man kan fråga sig om den förtätning där inte betyder en splittring och försvagning av kommunens centrum, kyrkbyn."

Nämnden föreslår i stället att en aktiv förtätning av bebyggelsen snarare borde ske på gångavstånd från kyrkbyn där all service finns.

Nämnden vill ha en gångväg mellan kyrkbyn och stationsområdet.

Utred buller och natur

Nämnden är också i övrigt kritisk till planens program för deltagande och bedömning.

Nämnden anser att det krävs noggrannare naturinventeringar än vad som föreslås, att bullerskyddsområdena kring järnvägar och landsvägar bör utredas och att det möjliga röret för LNG eller flytande naturgas bör beaktas i planen.

Nämnden vill också att kommunen försäkrar sig om att Ingå ås ekologiska status kan höjas så som kommunen har planerat. Ån rinner tvärs igenom planområdet.

Dessutom borde kommunen se till att grundvattenområdena inte försämras, anser nämnden.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland