Hoppa till huvudinnehåll

Svalt intresse för kulturpolitik i årets riksdagsval

Kulturen på Svenska Yle har intervjuat representanter för de åtta största partierna som ställer upp i riksdagsvalet 2015 om deras syn på kulturpolitiken.

Vi ställde tre frågor:

Vilken kulturverksamhet partierna vill satsa på, vilka kulturformer de vill att staten skall betala för och vilken kultur som skall vara gratis eller billigare för medborgarna?

Nationalromantiska motiv kan hittas i den japanska konstnären Tatzu Nishis tapet.
Skall kulturen vara folkbildande? Nationalromantiska motiv kan hittas i den japanska konstnären Tatzu Nishis tapet. Bild: YLE/Rose-Marie Sundström helsingfors festspel 2014

Svaren har varit varierande. Många vill att barn och unga skall ha en låg tröskel in till kulturen. Också barn och unga till låginkomsttagare. Många anser också att museibesök borde vara gratis.

Bara ett parti har nämnt invandrare som en viktig målgrupp för kulturen.

Kultur skall vara folkbildande

De flesta buntar ihop kultur och bildning. Somliga med folkbildningen för ögonen, andra med nationsbygget.

Hur som haver har intresset för kulturen varit svalt inför årets val. Både från partiernas sida (bara ett parti har ägnat kulturen en närmare titt i valprogrammet) men också från vår publiks sida. Intresset från allmänheten för våra sidor om kulturpolitik var nämligen på en ganska blygsam nivå, rent ut sagt.

Är det kanske så att vi tar kulturen för given? Eller vi anser att kulturen skall finnas på en kommunal nivå mera än på en nationell?

Jag diskuterade partiernas syn på kulturen och väljarnas förväntningar med författaren Mathias Rosenlund och illustratören Maija Hurme.

Läs också