Hoppa till huvudinnehåll

Konstsamfundet avverkar omstridd skog på Kimitoön

Skogsavverkning i Purunpää på Kimitoön
Trettiofem hektar ska kalhuggas i Purunpää området. Skogsavverkning i Purunpää på Kimitoön Bild: Yle/Monica Forssell avverkningar

Konstsamfundet kalhugger trettiofem hektar skog i natursköna området Purunpää på Kimitoön.

Enligt biologen och forskaren i skogsekolog Panu Kunttu borde skogarna bevaras både med tanke på rekreation och naturens mångfald.

- Här finns mångsidig natur; tallskog, björkar, aspar, gran. Det faktum att många ställen är orörda i Purunpää är viktigt med tanke på naturens mångfald.

Purunpää utgör en udde på Kimitoöns västra sida. Totalt är udden cirka 350 hektar stor och består av höga berg, skog och kärr.

karta över Purunpää (Kimitoön)
karta över Purunpää (Kimitoön) karta över purunpää (kimitoön)

Så sent som i höstas bedyrade Söderlångviks förvaltare, Mikael Jensen att en dialog mellan Konstsamfundet och lokalbefolkningen är både viktig och önskvärd.

- Inte vill vi att det ska vara så att vi varje gång får en massa kritik då vi ska avverka . Vi vill nog att det ska vara så att folk förstår vad vi gör och varför vi gör det vi gör, sa förvaltare Mikael Jensen i en intervju för Yle Åboland i november.

Mikael Jensen och Panu Kunttu på Glasberget
Mikael Jensen och Panu Kunttu kom i fjol höstas överens om att föra dialog om skogarna. Mikael Jensen och Panu Kunttu på Glasberget Bild: Yle/Monica Forssell konstsamfundet

Konstsamfundet lovade informera

Efter omfattande protester och två adresser med långt över tusen namn, lovade Konstsamfundet i slutet av förra året att ett informationsmöte om skogarna och Konstsamfundets avverkningsplaner ska hållas på våren. Konstsamfundet lovade också utreda vilka möjligheter det finns för föreningen att freda skogsområden på Kimitoön.

Virke lastas ombord på långtradare
Virke lastas ombord på långtradare Bild: Yle/Monica Forssell konstsamfundet

Något informationsmöte har dessvärre inte ordnats och nu är avverkningarna i full gång.

Demonstration ledde till time-out för avverkningarna

I går, på torsdag, demonstrerade ett tjugotal miljöaktivister från Luonto-Liitto mot avverkningen i Purunpää. De hade med sig banderoller och försökte få skogsmaskinerna att upphöra med arbetet.

Demonstration i samband med Konstsamfundets skogsavverkningar i Purunpää
Demonstration i Purunpää på Kimitoön. Demonstration i samband med Konstsamfundets skogsavverkningar i Purunpää Bild: Yle/Monica Forssell skogsavverkningar

Demonstrationen pågick ett par timmar och vid 17-tiden avbröts avverkningarna.

Ett möte mellan Konstsamfundet och aktivisterna ordnas på fredag förmiddag.

Stor besvikelse över avverkningarna

Inom föreningen Kimitoöns natur är man gruvligt besvikna och upprörda över att Konstsamfundet avverkar i Purunpää och att löftet om växelverkan och öppenhet inte infriats.

- Det är mycket stora kalavverkningar som nu förverkligas, säger Panu Kunttu som bekantat sig med Konstsamfundets planer.

Kunttu forskar i skärgårdsskogar och enligt honom är artrikedomen stor speciellt i skärgårdsskogarna, och både med tanke på rekreation och naturens mångfald är det viktigt att skogarna bevaras.

Panu Kunttu undersöker träd som ska huggas.
Panu Kunttu är biolog och forskar i skogsekologi. Panu Kunttu undersöker träd som ska huggas. Bild: Yle/Monica Forssell panu kunttu

Kunttu anser att kalhuggning helt borde undvikas i särgårdsskogarna och att man istället borde satsa på plockning.

Avverkningsmogen skog avverkas

Mikael Jensen, som är förvaltare vid Söderlångvik gård, var bortrest på torsdag och kunde inte nås för en kommentar i samband med demonstrationen.

Tidigare i veckan svarade Mikael Jensen så här på frågan varför Konstsamfundet avverkar skog i Purunpää:

- Enligt skogsbruksplanen är det avverkningsmogen skog som vi avverkar.

Några lagliga hinder för att avverka skog i området Purunpää finns inte.

Glasberget, Kimitoön , Konstsamfundets skogar
Purunpää utgör en unik helhet och är enligt skogsexperter enda stället i Sydvästra Finland där fastlandszon övergår i ytterskärgård. Glasberget, Kimitoön , Konstsamfundets skogar Bild: Yle/Monica Forssell konstsamfundet

En del av Purunpää ingår i Natura 2000 nätverket men också inom de områdena har Konstsamfundet rätt att avverka skog.

Att så många personer vädjat till Konstsamfundet om att föreningen bör bevara skogarna har enligt Jensen beaktats på så vis att man nu inte rör skogarna inom naturaområdena.

- Vi har ändrat våra avverkningsplaner så att vi studerar naturaområdena och skogarna i Dalsbruk och funderar på vad vi ska göra med dem i framtiden.

Att det utlovade informationsmötet inte blivit av beror enligt Jensen på att man inte ännu har en klar uppfattning om helheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland