Hoppa till huvudinnehåll

Almska gården fick mest understöd av Lovisa stad

Almska gården i Lovisa.
Almska gården i Lovisa. Bild: Yle/Bettina Aspfors lovisa konstcentrum

Lovisa stad har delat ut bidrag till kultursektorn. Dels handlar det om projektbidrag och dels om bidrag för verksamheten.

Anmärkningsvärt är att den nya föreningen, Lovisa konstcentrum Almska gården rf, som driver verksamhet i Almska gården får det största understödet. Det går på 5000 euro.

Stödföreningen för Lovisa Konstcentrum som tidigare hyrde Almska gården tvingades flytta ut på grund av att pengarna inte räckte till för hyran och Lovisa stad inte understödde verksamheten tillräckligt. De får ett allmänt bidrag på 4000 euro för sin verksamhet.

Andra föreningar som får större summor för sin verksamhet är Lovisanejdens konstförening (2000 euro), Stiftelsen för Lovisa sjöfartshistoria (2000 euro) och Skärgårdsmuseiföreningen (2000 euro).

Kulturnämnden delade ut bidrag till flera projekt. Här kan nämnas konstföreningen Hakeva ry som får 2000 euro, Kati Kawasumi och Elina Mieskolainen 1000 euro, Liljendal ungdomsförening rf 1500 euro, Lovisa stads goda inwånare rf 1000 euro, Lovisa guider rf 1000 euro, Lovisa Historiska Hus r.f. 500 euro, Rosornas charm 800 euro, Isnäs – öppen by 500 euro, Agricola-sällskapet i Pernå 1000 euro och Brukets teaterförening 1500 euro. Mindre bidrag delades också ut.

Bland dem som av en eller annan orsak blir utan bidrag kan nämnas Österstjernan, Fabio Putrino som har grundat en radiostation i Lovisa och Isnäs föräldraförening som planerar för att rädda skolan i byn.

Ett villkor för att få årets bidrag är att de föreningar som fick understöd i fjol lämnar in sin redovisning över hur pengarna användes senast sista april.

Läs också