Hoppa till huvudinnehåll

Det eviga revirtänket skapar lärarbrist?

Behovet av svenskspråkiga lärare är skriande i södra Finland. Och så har det varit länge. Är orsaken att lärarutbildningen ligger i Vasa, långt borta från Helsingfors?

Nästan alla skolor behöver nya lärare i Nyland, påpekar man i Obs debatt 2014. Svårast är det att besätta tjänsterna i de små skolorna, eftersom nyutexaminerade lärare hellre vill jobba i större lärargrupper. Bristen på barnskötare och barnträdgårdslärare är också stor.

Obs debatt diskuterar om ÅA har misslyckats med sin lärarutbildning. I studion sitter professor emeritus Håkan Andersson från Åbo akademi, Patrik Scheinen, dekanus vid Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet, förbundsordförande Dan Johansson från Finlands svenska lärarförbund (FSL) och riksdagsledamot Mikaela Nylander, SFP.

Men frågan om lärarbrist och platsen för lärarutbildningen har dryftats ofta.

I Österbotten är det överutbud på lärare, i Nyland lärarbrist, påpekar man i Kustkanalen 1996. Det är värst i lågstadierna. De behöriga lärarna lyser med sin frånvaro. Rikard Thölix besöker Västankvarn i Ingå.

Christoffer Grönholm och Lilly Hollsten talar om problemet. Det utbildas många lärare, men den stora majoriteten stannar i Österbotten. I synnerhet om man är därifrån. Läraren Micaela Romantschuk talar om sin studietid i Vasa. I Vasa saknade hon det akademiska. Men ändå har hon stannat i Vasatrakten som färdig lärare. Camilla Westermark på Pedagogiska fakulteten menar att det finns hur mycket lärare som helst. Att de inte reser till Nyland är kanske regionens fel.

I Kanal två 1999 funderar man hur förskolan för alla sexåringar skall få kompetenta lärare när det råder lärarbrist i synnerhet i Östnyland

Lärarbristen är lika stor 2002. Länsstyrelsen i södra Finland och utbildningsstyrelsen anser att det behövs lärarutbildning i Helsingfors.

Närbild undrar 2002 om finlandssvenskar är dummare än de finska. Kan bristen på behöriga lärare vara orsaken? Är det därför de finlandssvenska barnen får sämre resultat i internationella och nationella undersökningar?

Åbo Akademi bestämde 2002 att man kan ta en extra lärarutbildning för att råda bot på lärarbristen i södra Finland.

Men 2003 är lärarbristen stor. Obs tar itu med frågan än en gång. Många kräver flytt av lärarutbildning till södra Finland. Lärarstuderande Ann-Sofi Bäckström förstår inte hur någon kan tro att studieplatsen är ett problem. För henne var det en rikedom att få fara till Vasa. Att det råder lärarbrist beror på läraryrkets dåliga status, i synnerhet i södra Finland, och de låga lönerna. Att man stannar i Österbotten kan beror på att hyrorna i Helsingfors är så höga. Med en lärarlön klarar man sig inte i södra Finland.

Maria Björnberg-Enckell och Ann-Mari Audas- Willman debatterar utbildningsfrågan i studion

Frågan om den svenskspråkiga lärarutbildningen i Helsingfors fortsätter. Man skall kunna avlägga kurser i pedagogik vid Helsingfors universitet. I Vasa skall man bara behöva tillbringa c. tre veckor. Och 2015 talar man om en fullständig utbildning i Helsingfors.

Spotlight undersökte hur det är med de behöriga lärarna 2015.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.

Nyligen publicerat - Arkivet