Hoppa till huvudinnehåll

Det här teamet opererade in ett konstgjort hjärta

Raili Suojaranta-Ylinen, Seppo Hiippala, Karl Lemström och Jan Kiss
Fr.v. Raili Suojaranta-Ylinen, Seppo Hiippala, Karl Lemström och Jan Kiss Raili Suojaranta-Ylinen, Seppo Hiippala, Karl Lemström och Jan Kiss Bild: HUCS/Maria Moreno konstgjort hjärta

För första gången i Finland har en patient fått ett konstgjort hjärta inopererat. Operationen skedde vid Mejlans sjukhus i Helsingfors.

Patienten är fortfarande kvar på sjukhuset och håller på att återhämta sig från operationen. Tanken är att patienten så småningom kan åka hem, och få hjälp av en mobil enhet som styr hjärtfunktionen.

Operationen utfördes av hjärtkirurgerna Karl Lemström och Jan Kiss vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS).

Det konstgjorda hjärtat är en tillfällig lösning tills patienten kan genomgå en hjärttransplantation inom ett år. Man använder sig av den här lösningen då patienten har problem med bägge hjärtkamrar eller då en svår rytmstörning inte kan avhjälpas med medicin.

Det är ovanligt att operera in konstgjorda hjärtan. Ser man till hela Norden har det bara gjorts ett par gånger.

Läkarteamet berättar att en patient med ett konstgjort hjärta inte kan kopplas till elektrokardiografi (EKG), och att blodcirkulationen helt och hållet är beroende av det konstgjorda hjärtat.

Hjärtat består av två kamrar. Då det konstgjorda hjärtat opereras in avlägsnas kamrarna i det egna hjärtat och det nya sys ihop med resterna av det gamla. Avstötningsreaktioner kan förekomma.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes