Hoppa till huvudinnehåll

Jätteinvestering i massafabrik i Äänekoski

Det är nu klart att Metsä Groups dotterbolag Metsä Fibre bygger en ny fabrik för bioprodukter i Äänekoski. I byggnadsskedet ska fabriken ge 6 000 jobb.

Byggandet börjar omedelbart. Fabriken ska stå på samma område som den nuvarande massafabriken i Äänekoski. Fabriken ska stå klar i slutet av år 2017.

Enligt Metsä Group är investeringen på 1,2 miljarder euro den största någonsin inom skogssektorn i Finland. 40 procent finansieras med eget kapital och 60 procent med lånade pengar.

Dessutom har Metsä Fibre fått 32 miljoner euro i statsstöd för investeringar i förnybar energi. Fabriken ägs av Andelslaget Metsäliitto (50,2 procent), Metsä Board Ab (24,9 procent) och Itochu Corp. (24,9 procent).

Välkommen ekonomisk nyhet

Fabriken ska producera 1,3 miljoner ton celluolosa per år - det är 800 000 ton tallmassa och 500 000 ton lövträdsmassa. Vid sidan av det här producerar fabriken energi långt över sitt eget behov och också terpentin och tallolja.

I byggnadsskedet ska fabriken ge 6 000 arbetsplatser, och då fabriken står färdig ska den sysselsätta 200 personer. I hela näringskedjan ingår 2 500 arbetstillfällen.

Fabriken förväntas öka Finlands exportintäkter med en halv miljard euro per år, och de positiva effekterna på samhällsekonomin ligger också kring en halv miljard euro.

Anläggningarna i den nya biofabriken anskaffas i huvudsak i Finland, 70 procent ska vara av inhemskt ursprung.

Välbehövlig vitaminspruta
Bild: Yle ihalainen

Ihalainen är nöjd

Arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) är mycket glad över Metsä Fibres beslut om att investera i Äänekoski.

- Det ger näringslivet i Mellersta Finland är välbehövlig vitaminspruta, säger han. Det här är också ett tecken på att finländsk industri kan förnya sig.

Investeringen innebär också en positiv signal i den rådande ekonomiska situationen, säger Ihalainen.

Det krävs en hög sysselsättningsgrad för att upprätthålla välfärden i vårt land. Vår ekonomiska utveckling hänger långt på hur exporten börjar ta fart, säger Ihalainen.

Äänekoski ligger strax norr om Jyväskylä.