Hoppa till huvudinnehåll

MTV slutar producera egna nyheter

Mediebolaget MTV lägger ut sin sista egna produktion på entreprenad och säger upp minst en fjärdedel av sin personal. Hela nyhetsverksamheten ska i framtiden produceras av ett nygrundat bolag som heter Mediahub.

Det totala sparkravet på MTV är 95-125 årsverken. Först flyttas MTV:s nyheter, sport och aktualiteter både på tv och nätet över till det nygrundade bolaget Mediahub.

Mediahub kommer omedelbart att inleda samarbetsförhandlingar för att sparka 40-50 personer; en tredjedel av sin personal. Kvar på MTV:s egen nyhetsredaktion stannar bara en liten grupp chefer och fyra nyhetsankare.

Bland dem som stannar kvar på MTV skall 55-75 årsverken sparas in. I slutet av förra året arbetade totalt 389 personer på MTV. Om totalt 125 personer får gå innebär det alltså att MTV skär ner en tredjedel av sin personal.

Reklamintäkterna sjunker

MTV:s vd Heikki Rotko motiverar de drastiska nedskärningarna med mediebranschens dåliga ekonomiska läge.

- Den finska marknaden är mycket svag. Reklamintäkterna har sjunkit redan i fyra år. Vi ser att också de kommande åren kommer att vara mycket tuffa.

Heikki Rotko utgår ändå från att MTV:s kvalitet inte kommer att försämras som en följd av nedskärningarna.

- Det här handlar om våra interna omstruktureringar. Tittarna i soffan kommer att få samma service som tidigare.

MTV kommer att fortsätta att publicera nyheter på nätet och sända nyhets- och aktualitetsprogram i tv i samma utsträckning som tidigare.

Oro för kvaliteten

De anställdas huvudförtroendeman Kari Pyrhönen skrattar uppgivet när han får frågan hur MTV efter nedskärningarna ska kunna producera lika mycket nyheter och aktualiteter och hålla samma kvalitet som tidigare.

- Våra chefer säger att det går om vi arbetar tillsammans, men jag förstår inte hur det ska vara möjligt.

MTV ägs av den svenska mediekoncernen Bonnier. Kari Pyrhönen suckar, och konstaterar att det viktigaste för Bonnier är att MTV gör pengar medan den journalistiska kvaliteten kommer i andra eller tredje hand.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes