Hoppa till huvudinnehåll

"Det är möjligt att det nya systemet inte fungerar"

skolgångsbiträde
Skolgångshandledare är en hjälp och ett stöd för svagare elever. skolgångsbiträde Bild: Yle assistens

I Borgå fortsätter diskussionen om antalet skolgångshandledare i de svenskspråkiga skolorna.

Svenskspråkiga utbildningssektionen tog på onsdag ställning till utbildningsdirektör Rikard Lindströms förslag om hur många timmar skolorna i Borgå får använda sig av handledare.

Tjänster istället för timmar

Enligt den nya planen får skolorna inte ett visst antal handledartjänster, utan istället ett visst antal timmar som de själva får förfoga över och fördela. Timmarna beräknas enligt hur många elever i skolan som behöver stöd.

Utbildningsdirektören för de svenska utbildningstjänsterna, Rikard Lindström, har ändå avrundat antalet timmar så att de ska passa ihop med handledarnas arbetstider, vilket innebär att en del skolor kommer att få färre timmar än vad som uträknats på basis av elevantalet.

Ordförande för den svenskspråkiga utbildningssektionen i Borgå, Catharina von Schoultz, säger att sektionen inte är särskilt glad över det nya arrangemanget.

- Vi har ju fått i uppdrag av stadsfullmäktige att skära ner, så det är bara att ta skeden i vacker hand, men man kunde kanske se över beräkningssystemet. Det nya beräkningssystemet utgår ju ifrån att alla så att säga ställs vid samma startlinje, säger von Schoultz.

Stort pussel

Trots att det handlar om att beräkna timmar, så är det människor som ska agera, vilket innebär att en skola kommer att tilldelas ett sådant antal timmar att det inte motsvarar en hel tjänst. Istället kommer skolgångshandledaren att arbeta i till exempel två skolor - tre dagar i en skola och två i en annan.

- Det gäller att pussla ihop timmar i olika skolor och beräkna avstånd och restid med mera, säger von Schoultz.

Rättvis fördelning

I praktiken betyder förändringen också att skolorna i vissa fall kommer att ha skolgångshandledare i ett färre antal timmar än tidigare.

- Så är det. Vi ska ju spara bort 10 skolgångshandledare. Från 61 skall vi komma ner till 51, men vi kommer inte att uppnå målet helt. Med det nu aktuella beräkningssättet kommer vi ner till ungefär 55, säger von Schoultz.

Är det då någon idé att beräkna antalet timmar när man ändå måste fördela arbetet enligt antalet personer, det vill säga så som det gjorts tidigare?

- Fördelningen blir mera rättvis så här. Det finns naturligtvis individuella skillnader som kan resultera i att systemet inte praktiskt kommer att fungera helt enligt planerna. Man kan naturligtvis inte stirra sig blind på siffror. Då ser man inte människorna. Det kan därför bli aktuellt att årligen göra anpassningar. Om det nya systemet inte kommer att fungera praktiskt är det skäl att se över det igen, säger von Schoultz.