Hoppa till huvudinnehåll

Ingen cykelväg till Tenala

Cykelväg.
Ännu blir det ingen gång- och cykelled mellan Tenala och Österby. Cykelväg. Bild: YLE/Fred Wilén cykelvägar

Det blir ingen cykelväg mellan Österby och Tenala i Raseborg i det här skedet. Det är troligt att NTM-centralen inte investerar i projektet inom de närmaste åren säger samhällstekniska nämnden i Raseborg.

Cykelvägen uppskattas kosta mellan fyra och fem miljoner euro. Det var Ulf Heimberg som i en motion hade föreslagit att en cykelväg skulle byggas mellan Österby och Tenala.

Nämnden säger dock att förslaget följer tekniska centralens mål på längre sikt. Förslaget kan tas upp under kommande förhandlingar med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Ett bra nät av gång- och cykelbanor mellan stadsdelarna i Raseborg är ur stadens synpunkt en bra investering. Den ger bra trafikmässiga effekter och har också gynnsamma hälsoeffekter för invånare i Raseborg, säger samhällstekniska nämnden.

Läs också hur Raseborg ska bli en bättre cykelstad.