Hoppa till huvudinnehåll

Nyland: Här finns obehöriga klasslärare

Barnen i Kyrkslätt och Sibbo har oftare obehöriga klasslärare. Det är bättre ställt i skolorna i Borgå, Raseborg och Vanda. Här kan du kolla läget i kommunerna i Nyland.

De flesta klasslärare har en tjänst eller vikarierar för en tjänstledig. Många av dem är behöriga. Klicka på kommunerna: den översta siffran står för den här gruppen.

Men en del klasslärarjobb är tidsbundna, timlärare med ansvar för en klass. Få av dem är behöriga i svenska skolor. I den andra siffran (i rött) är också timlärarna med klass medräknade. Du kan jämföra med läget i finska skolor.

Alla lärare med klass - lärare med tjänster och timlärare


Värst i Kyrkslätt, bäst i Borgå

I Kyrkslätt är bara 56 procent av klasslärarna behöriga i svenska skolor. Då räknar vi med alla lärare med ansvar för en klass.

Det är inte mycket bättre i Sibbo, där 62 procent av klasslärarna i svenska skolor är behöriga. I Helsingfors och Esbo är andelen behöriga 65-66 procent. Också här räknar vi med alla lärare med ansvar för en klass.

Läget är bäst i Vanda, Borgå, och Raseborg, där 87 procent av alla klasslärare är behöriga.

I en klass för sig är Lappträsk och Vichtis, som båda har bara en svensk lågstadieskola. Där är alla klasslärare behöriga, och ingen är anställd som timlärare med klass.

Många vårdlediga i Kyrkslätt

I Kyrkslätt är många klasslärare vårdlediga samtidigt och det påverkar siffrorna, eftersom alla vikarier i år är obehöriga. Det säger Mikael Flemmich som är chef för dagvård och utbildning i Kyrkslätt.

Barn i Bobäck, Kyrkslätt.
I Bobäck skola i Kyrkslätt är tre av sju lärare obehöriga. Barn i Bobäck, Kyrkslätt. Bild: YLE/Antti Lempiäinen. skolgård kyrkslätt

– I höst kommer de vårdlediga tillbaka, och då förbättras behörighetsgraden avsevärt, säger han.

Förra våren sade en av klasslärarna upp sig så sent, att det inte gick att få en behörig lärare trots att tjänsten var lediganslagen, berättar Flemmich.

I Kyrkslätt har man haft svårt att hitta behöriga som vill jobba som timlärare med ansvar för en klass. Problemet är det samma i de svenska skolorna i de flesta andra kommuner i Nyland. Timlärarna anställs för ett år åt gången, det handlar alltså om tidsbundna jobb.

Varför anställer Kyrkslätt då klasslärare med timlärarkontrakt?

– Vi inrättar alltid en tjänst om vi kan för att anställa klasslärare, säger Mikael Flemmich.

Men Undervisningsministeriet har nu under flera års tid beviljat kommunerna pengar för att minska på gruppstorlekarna i skolan. Det ger kommunerna möjlighet att anställa flera klasslärare, men inte att inrätta tjänster eftersom pengarna kommer för ett år åt gången.

I Kyrkslätt finns dessutom små byskolor där antalet elever växlar från år till år, säger Flemmich. Där går det inte att bevilja en tjänst och då anställer kommunen timlärare med ansvar för klass.

Det blir bättre i Sibbo

Sibbo har näst minst behöriga lärare, 62 procent av klasslärarna är behöriga det här läsåret om man räknar med dem som är anställda som timlärare.

– Det blir år för år allt lättare att hitta behöriga lärare till lediga tjänster i Sibbo. Men det är svårare att få behöriga vikarier till de svenska skolorna än till de finska i Sibbo, och det är färre behöriga som vill arbeta på timlärarkontrakt, säger Kurt Torsell som är bildningsdirektör i Sibbo.

Kurt torsell
Kurt Torsell är bildningsdirektör i Sibbo. Kurt torsell Bild: Berlslav Jurisic/YLE kurt torsell

Också i Sibbo jobbar nu flera tidsbundna lärare på grund av de gruppminskningspengar som Undervisningsministeriet har beviljat.

– Sibbo har fått 300 000 euro för att minska storleken på grupperna det här läsåret (2014-15), de pengarna räcker till att anställa sex eller sju lärare. Men de kan inte få en tjänst eftersom pengarna kommer bara för ett år åt gången, säger Torsell.

Nästa läsår halveras anslaget och blir 155 000 euro.

– De flesta timlärare med klass är anställda för 24 timmar i veckan, och har rätt till full lön. Men en lärare kan också ha klassansvar med färre timmar än så, säger Torsell.

I år har man i Sibbo haft flera behöriga klasslärare som söker lediga jobb än tidigare, så att läget blir bättre nästa läsår.

Lektion i Kronohagens lågstadieskola, Helsingfors.
De här eleverna i Kronohagen i Helsingfors har fått en behörig lärare, efter år med många lärarbyten. Lektion i Kronohagens lågstadieskola, Helsingfors. Bild: YLE/Antti Lempiäinen. kronohagens lågstadieskola

För få klasslärartjänster

I Staffansby lågstadieskola i Helsingfors har man den här våren sökt bland annat en ny klasslärare för en tjänst och en timlärare med klass.

– Det fanns flera behöriga sökande än vanligt, det var ett nöje att rekrytera, säger Birgitta Ponthin som är rektor för skolan.

Helsingfors hörde till de kommuner som annonserade stort för att få nya lärare i början av året. En del rektorer i Helsingfors tror att annonsen har fått flera behöriga lärare att söka jobben.

Men Birgitta Ponthin tror att det ekonomiska läget väger tyngre. Det är inte bara nyutbildade lärare från Pedagogiska fakulteten som söker tjänsterna, utan också lärare som utbildat sig tidigare men jobbat i andra branscher. Nu lockas de av en trygg tjänst i kommunerna.

Men varför behöver skolan en timlärare med klass?

– Vi har för få klasslärartjänster inrättade och i det här ekonomiskt osäkra läget kan vi bara veta för ett läsår, om vi har råd att ha en lärare till eller inte, säger Birgitta Ponthin.

I Staffansby har tidvis alla lärare varit behöriga, fastän andra skolor har haft många obehöriga lärare. Det har krävt mycket arbete.

– Jag håller kontakt med Pedagogiska fakulteten i Vasa och jag rör mig mycket utanför skolan och pratar om vår skola, säger Birgitta Ponthin.

Timlärarna är en buffert i Helsingfors

Lärarförbundet kritiserar Helsingfors för att anställa onödigt många timlärare som har ansvar för klasser. I de stora rekryteringsannonserna i vintras letade man efter tio svenskspråkiga timlärare med klasser på en gång.

Varför är det så? Frågan går till Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors.

– Vi har många skolor i Helsingfors, också många små skolor. Vi vet inte hur många elever som finns i skolorna från år till år, behovet av lärare kan ändras, svarar Grönholm.

Han säger att timlärarna fungerar som en buffert. De kan ha flera eller färre timmar beroende på hur många eleverna är det året.

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle