Hoppa till huvudinnehåll

Svenska skolpusslet i Lojo tar form

Virkby skola
Virkby skola skulle enligt förslaget flytta Virkby skola Bild: YLE/Sofia Lindahl virkby skola

Lojo centrum får ett nytt svenskt daghem. Solbrinkens skola ska använda sig av de nuvarande daghemslokalerna i centrum. Virkby skola flyttar till Källhagen. Det föreslår svenska utbildningssektionen i Lojo för att råda bot på utrymmesbristen.

Solbrinkens skola och Virkby skola har för många elever och behöver större lokaler. Också på daghemmet Laban i Lojo centrum är det trångt.

Däremot har Källhagens skola i Virkby och Virkby gymnasium för få elever och där finns lediga rum.

Nytt daghem i centrum

Svenska utbildningssektionen förslår nu att Lojo får ett nytt svenskt daghem för barnen från norra Lojo. Det ska ersätta det nuvarande daghemmet Laban.

Solbrinkens skola ska i stället använda sig av Labans lokaler. I Solbrinkens skola går elever i årskurs 1-6 samt förskoleelever.

Eftisverksamheten på Åsvalla flyttar enligt förslaget till Solbrinkens skola eller Labanfastigheten och staden säger upp hyresavtalet för Åsvalla.

Virkby skola till Källhagen

Svenska utbildningssektionen föreslår också att hela Virkby skola flyttar sin verksamhet till Källhagens skola. Källhageneleverna fortsätter i nuvarande lokaler.

Virkby skola är för elever i årskurs 1-6 och Källhagens skola för årskurs 7-9.

Eftisverksamheten fortsätter i Källhagenfastigheten. Daghemmet Petter i Virkby fortsätter också i de nuvarande lokalerna.

Det här nya förslaget innebär också att mellan för elevupptagningsområdena i Virkby och Lojo centrum blir flexiblare.

Avstå från Virkby skola

För att flytten från Virkby skola till Källhagen ska bli verklighet krävs att Lojo stad ska kunna avstå från Virkby skolas byggnad eller att staden ska hitta andra användningsmöjligheter för fastigheten.

Staden måste också få detaljerad information om vilka undervisningsrum Virkby skola kan använda. Lokalerna måste också konditionsgranskas.

Frågan om de svenska skolorna och daghemmen i Lojo har diskuterats länge och väckt mycket känslor. I och med att Lojo stad nu ser över hela servicen måste frågan om de svenska skolorna få en lösning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland