Hoppa till huvudinnehåll

Hotellplanen för Porla i Lojo utvecklas vidare

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Ruoto.
Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Ruoto. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Ruoto. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen alternativet ruoto i planeringen av porla

Företaget Lemminkäinen fortsätter planera bostäder och hotell vid Lojosjön i centrum av Lojo. Stadsplaneringsnämnden gav grönt ljus och inleder detaljplaneringen trots protester.

En naturinventering begränsar användningen av området Porla. Det är bara möjligt att bygga i den nordöstra delen av det drygt sex hektar stora området.

Området som mellan åren 1916 och 1995 fungerade som en fiskodlingsanläggning har blivit en grön oas i centrum och det finns mycket värdefull natur i området som måste beaktas, heter det i naturinventeringen.

Bland annat ska fiskbassängerna bli kvar eftersom många fågelarter trivs i dem.

Arkitektbyrån Serum Arkkitehdit Oy har gjort upp tre olika skisser för hur området kunde se ut. De kallas för Ruoto (Fiskben), Kenno (Bicell) och Vetoketju (Blixtlås).

I de tre planerna är byggnaderna olika höga och placerade på lite olika sätt i förhållande till varandra.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Ruoto.
Alternativet Ruoto. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Ruoto. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen alternativet ruoto i planeringen av porla

Detaljplaneringen inleds

Lojo har fram till årets slut beviljat företaget Lemminkäinen Talo Oy ensamrätt att planera området.

Staden har satt som krav att det ska byggas ett hotell i området där ett sjöcentrum ingår.

Om Lemminkäinen vid årets slut inte kan presentera en tillfredsställande helhetslösning för området förfaller ensamrätten.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Kenno.
Alternativet Kenno. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Kenno. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen kenno

Stadsplaneringsnämnden i Lojo beslutade ändå i tisdags att man inleder processen med att ändra detaljplanen i området så att Lemminkäinens planer kan bli verklighet.

Målet är att detaljplanen ska kunna godkännas i fullmäktige i nästa år.

Nämnden gjorde dessutom ett tillägg i texten om planerna. Nämnden beslutade att hotellet med sjöcentret ska vara ett hotell med full service av hög kvalitet.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Kenno.
Alternativet Kenno. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Kenno. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen kenno

Avvikande åsikt

De grönas Rolf Oinonen var däremot inte alls nöjd med att staden nu gav grönt ljus för Lemminkäinens planer.

Han meddelade avvikande åsikt till protokollet på stadsplaneringsnämndens möte.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Vetoketju.
Alternativet Vetoketju. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Vetoketju. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen vetoketju

Han ansåg att bostäderna och hotellet nu har klämts ihop på en betydligt mindre plats än i de ursprungliga planerna. Han anser att byggnaderna bildar en propp för användningen av stranden även om man fortfarande kan promenera där.

De höga byggnaderna invid den skyddade lunden och den kommande parken försämrar stämningen i området betydande.

Eftersom man kommer att bygga ut området stegvis kommer närområdet att störas av byggnadsarbetena i flera års tid.

Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Vetoketju.
Alternativet Vetoketju. Ett av de tre alternativen för hur Porla i Lojo kunde se ut med hotell och bostäder. Det här alternativet kallas för Vetoketju. Bild: Serum Arkkitehdit Oy/Lemminkäinen vetoketju

Dessutom måste byggnaderna pålas kraftigt och det kan påverka grundvattnet. Det är något man inte alls har undersökt. Det finns ett vattentag i närheten.

Högsta förvaltningsdomstolen behandlar också ett besvär mot delgeneralplanen för centrum. Det besväret berör också Porla och man borde vänta på domstolens beslut först, anser Oinonen.

Läs också