Hoppa till huvudinnehåll

Vinst och orderingång ökade på Wärtsilä

Markku Mannila monterar en stor dieselmaskin på Wärtsilä i Vasa.
Montering av dieselmaskin i Vasa Markku Mannila monterar en stor dieselmaskin på Wärtsilä i Vasa. Bild: YLE/Marcus Lillkvist mannila

Stabilt på Wärtsilä visar kvartalsrapporten. Rörelseresultatet före engångsposter blev 100 miljoner euro. Det är drygt 10 procent av omsättningen och aningen bättre än motsvarande kvartal ifjol.

Orderingången hoppade däremot rejält uppåt med 15 procent.

Utsikterna oförändrade

För 2015 är utsikterna oförändrade. I delårsrapporten skriver bolaget att omsättningen ökar med 0-10 procent.

Koncernchefen Björn Rosengren skriver att Ship Power har fått färre order. Det beror på att fartygsbeställningarna är få och det låga oljepriset gör att offshorekunderna väntar med investeringar.

Inom affärsområdet Power Plants har utsikterna förbättrats. Ekonomin förbättras på tillväxtmarknaderna och ökande elkonsumtion i USA driver på kraftverksinvesteringar.

Services-affärsområdet ljuspunkten

Kvartalets höjdpunkt var underhållsverksamheten vilket gynnade bolagets orderingång och omsättning. Det kompenserade för lägre volymer inom Ship Power och Power Plants.

Det var tack vare underhållsarbete som Wärsilä nådde ungefär samma nivå som motsvarande period året innan.

Wärtsilä har drygt 3 000 anställda i Vasa.

Läs också