Hoppa till huvudinnehåll

Bastu i centrumbiblioteket i motvind

centrumbiblioteket
Så ser biblioteksbastun ut i arkitekternas vision. centrumbiblioteket Bild: ALA ARCHITECTS centrumbiblioteket

Helsingfors stad bedömer att kostnaderna för en bastu i centrumbiblioteket ligger över den nivå som ett företag vill betala. Betalar staden understöd måste det godkännas i EU-kommissionen.

Till kostnaderna för en bastu räknas både investeringskostnader och hyra. I samband med att stadsfullmäktige i slutet av januari godkände projektplanen för biblioteket gjorde Silvia Modig (VF) en kläm om att staden ska utreda hur ett företag kan ha en bastu i biblioteket utan stöd från staden. Därför har nu fastighetskontoret utrett saken.

- Bastun finns fortfarande med i bibliotekets projektplan men bedömningen är att kostnaderna kan bli för höga, säger Irmeli Grundström vid fastighetskontoret.

Understöd kräver EU-beslut

För att få ett företag att ha en bastu i biblioteket skulle det krävas att staden betalar understöd. Nivån på understödet skulle ändå bli så hög att det överstiger EU:s miniminivå för statsstöd, vilket innebär att understödet också ska godkännas på EU-nivå.

- Politikerna avgör om de vill ha en bastu där eller inte. Vi har bara gett vårt kostnadsunderlag, påpekar Grundström.

Fastighetsnämnden godkände under tisdagens möte stadens utlåtande om biblioteksbastun. Frågan går nu vidare till stadsstyrelsen.

En bastu i centrumbiblioteket har också tidigare stött på motstånd, men kultur- och biblioteksnämnden beslöt ändå i mars i fjol att ge grönt ljus åt bastun och därför finns den med i den projektplan som fullmäktige godkände i slutet av januari.

Centrumbiblioteket ska byggas vid Tölöviken i Helsingfors. Byggandet inleds under hösten 2015. Biblioteket väntas stå färdigt hösten 2018. Byggkostnaderna ligger på nästan 100 miljoner euro, varav staten betalar 30 miljoner och Helsingfors stad resten.

Läs också