Hoppa till huvudinnehåll

Borgåpolitiker vill se över hur Konstfabriken sköts

interiör i konstfabriken i borgå
Konstfabriken i Borgå. interiör i konstfabriken i borgå Bild: Yle/Stefan Härus konstfabriken

Fullmäktigeledamot Anders Rosengren (SFP) vill att Borgå ska försöka lyfta Konstfabrikens ekonomi. Men systemet behöver mer tid att börja löpa, säger verkställande direktör Susanne Dahlqvist på Event Factory.

Anders Rosengren
Anders Rosengren. Anders Rosengren Bild: YLE/Hanna Sihlman konstfabriken i borgå
I en motion fullmäktigeledamot Anders Rosengren (SFP) lämnat in den här veckan vill han att Borgå ser över förvaltningsmodellen för Konstfabriken.

Han anser att den nuvarande modellen inte är ekonomiskt hållbar.

– Min tanke är att Event Factory inte skulle behövas. I stället kunde man överlåta marknadsföringen av Konstfabriken till privata krafter och staden kunde sköta resten. Då skulle aktörerna bli färre och arbetsfördelningen mer klar, säger Rosengren.

I motionen skriver han att den nuvarande förvaltningsmodellen godkändes utgående från ekonomiska beräkningar.

Event Factory skulle inte gå på förlust 2013 och göra ett positivt resultat redan 2014. Därefter skulle vinsten växa årligen och bolagets balans skulle vara i skick 2017.

Förlust två år i rad

Verkligheten blev enligt Rosengren en annan. År 2013 gjorde Event Factory en förlust på 350 000 euro och följande år, det vill säga i fjol, en förlust på 138 000 euro.

Enligt Rosengren ligger bolagets totala förlust just nu på 1,1 miljoner euro, om man räknar med sådana som fanns från förut.

– Grundtanken vara att Event Factory skulle finansiera sig självt, men det gick inte som det var tänkt. I stället har det hela tiden gått sämre än vad som var planerat.

Alla borde behandlas lika

En av Rosengrens poänger är att Borgås lokalitetsledning betalar 1,7 miljoner euro i hyra åt dem som äger Konstfabriksfastigheten.

Däremot är kutymen en annan vad gäller andra lokaler. Det normala är att lokalitetsledningen fakturerar användaren för alla kostnader – exempelvis bildningssektor står för alla kostnader för tillfälliga baracker.

– I mina ögon är det orättvist. Staden borde behandla alla aktörer jämlikt.

Hans andra poäng är att det inte är ändamålsenligt att staden betalar verksamhetsbidrag åt ett aktiebolag som konkurrerar på den öppna marknaden.

Enligt Rosengren är alltså den nuvarande modellen för Konstfabriken inte ekonomiskt hållbar. Om delar av verksamheten skulle ges över åt privata krafter skulle Borgås ekonomiska ansvar minska.

Andra städer har motsvarande system

vd:n för konstfabriken i borgå - susanne dahlqvist
Susanne Dahlqvist. vd:n för konstfabriken i borgå - susanne dahlqvist Bild: Yle/Stefan Härus susanne dahlqvist
Verkställande direktör Susanne Dahlqvist på Event Factory tror inte på att privata aktörer vill ta över delar av verksamheten.

– Just nu sköts och koordineras Konstfabriken av Borgå stad, och jag tycker att det har fungerat bra, säger hon.

Hon säger att Event Factory hela tiden är i kontakt med andra städer där det finns motsvarande arrangemang. De flesta kulturhus får ett hyresunderstöd som motsvarar det Konstfabriken får, samt ett verksamhetsunderstöd.

– Faktum är att sådana här kulturhus inte skulle finnas om det inte vore för bidragen.

– I de andra städerna, som exempelvis Tavastehus, har det aldrig förts en politisk diskussion kring den här frågan. Där har man ansett att satsningen mångfaldigt betalar sig själv tillbaka som inkomster och ger ett mervärde åt staden och företagen.

Börjar rulla på så småningom

Dahlqvist hänvisar också till en färsk undersökning som visar att Konstfabriken ökar Borgås attraktionskraft och hämtar in 5 miljoner euro i turistinkomster varje år.

– Det att vi har gått på förlust beror främst på att vi lyckades köra in den nuvarande förvaltningsmodellen först i höstas.

– Då man börjar med något nytt tar det alltid lite tid innan det börjar rulla på. Om det fortfarande finns brister om två, tre år kan man se över systemet, säger Dahlqvist.

Läs också