Hoppa till huvudinnehåll

Statsvetare: Nya regeringen negativare till invandring och u-hjälp

Centerns ordförande Juha Sipilä på valdagen 19.4.2015
Regeringsbildningen. Centern är ute efter att maximera den egna nationella nyttan och det kommer att påverka bland annat invandringspolitiken och landets deltagande i internationella räddningsaktioner. Centerns ordförande Juha Sipilä på valdagen 19.4.2015 Bild: Yle / Marja Väänänen centerns ordförande juha sipilä

Det blåser starka värdekonservativa vindar just nu. Det är sannolikt att konservatismen kommer att synas i den kommande regeringen. Vi kan förvänta oss stramare invandringspolitik och oginare inställning till u-hjälp.

Konservatismen är stark inom alla de stora riksdagspartierna. Centern, Sannfinländarna, Samlingspartiet och till och med Socialdemokraterna har sina konservativa grupperingar. Det här är de kända statsvetare som vi har talat med eniga om. Däremot varierar åsikterna om i vilken utsträckning konservatismen kommer att påverka den kommande regeringens arbete.

"Centern vill maximera den nationella nyttan"

Jan Sundberg
Som statsvetare måste man vara vaken för också de sämre alternativen, konstaterar professor Jan Sundberg. Jan Sundberg Bild: Yle jan sundberg

Vi börjar med professor Jan Sundberg vid Helsingfors Universitet. Han konstaterar att bland andra Centern är ute efter att maximera den egna nationella nyttan och det kommer att påverka bland annat invandringspolitiken och landets deltagande i internationella räddningsaktioner. Den nya regeringen kommer inte att riva upp lagen om det könsneutrala äktenskapet, däremot kan den obligatoriska skolsvenskan omvärderas.

Skolsvenskan i östra Finland ska utredas. Det är någonting som ryssarna applåderar och i Västeuropa är man förvånad över den politik som bedrivs i Finland.― Jan Sundberg, Helsingfors Universitet

- Skolsvenskan i östra Finland ska utredas, konstaterar Sundberg. Det är någonting som ryssarna applåderar och i Västeuropa är man förvånad över den politik som bedrivs i Finland. Finland sänder mycket märkliga signaler!

Sundberg ser ett mera slutet Finland framför sig.

- Som statsvetare måste man vara vaken för också de sämre alternativen, konstaterar Sundberg.

"Ekonomi, ekonomi och åter ekonomi"

Göran Djupsund
Det Finland som professor Göran Djupsund ser framför sig är format av den bild som centerledaren Juha Sipilä har målat upp - det vill säga ett land som tampas med ekonomiska problem. Göran Djupsund Bild: Yle djupsund

Jan Sundberg får lite medhåll av sin kollega Göran Djupsund vid Åbo Akademi i Vasa.

- Invandringspolitiken kommer att skärpas och inställningen till u-hjälp kommer att bli oginare, konstaterar Djupsund. Riksdagen är inte bara konservativare utan har också blivit gubbigare. Det kvinnliga inslaget i de stora partierna är inte så överväldigande stort.

Riksdagen är inte bara konservativare utan har också blivit gubbigare.― Göran Djupsund, Åbo Akademi

Det Finland som Djupsund ser framför sig är format av den bild som centerledaren Juha Sipilä har målat upp - det vill säga ett land som tampas med ekonomiska problem.

- Fokus kommer att ligga på de ekonomiska frågorna, säger Djupsund. Det här märkte vi i valkampanjen som handlade om ekonomi, ekonomi och åter ekonomi.

"Politisk debatt mera artikulerad än tidigare"

Professor Lauri Karvonen,  Åbo Akademi
Enligt professor Lauri Karvonen talar de finländska politikerna i dag mera klarspråk än tidigare. Professor Lauri Karvonen, Åbo Akademi Bild: Yle/Linus Hoffman statsvetenskap,val,väljare,beteendeterapi,lauri karvonen

Professor Lauri Karvonen vid Åbo Akademi tror inte på några stora kast i den finländska politiken. Karvonen tycker att den politiska diskussionen har blivit bättre. Enligt Karvonen talar de finländska politikerna i dag mera klarspråk än tidigare.

- Liberala och radikala värderingar uttrycks sida vid sida med de konservativa åsikterna, säger Karvonen.

Vi har helt enkelt en mera artikulerad politisk debatt än tidigare.― Lauri Karvonen, Åbo Akademi

Det handlar egentligen inte om konfrontation mellan olika ideologier, eftersom parterna uttrycker en ganska stor respekt för varandra.

- Vi har helt enkelt en mera artikulerad politisk debatt än tidigare, säger Karvonen. Och det är ur ett demokratiskt perspektiv välkommet!

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes