Hoppa till huvudinnehåll

Fråga inte "Vem är du?" utan säg "Hej och välkommen!"

Monika Antikainen och Oscar Nyman.
Monika Antikainen och Oscar Nyman. Bild: Yle/Lotta Sundström monika antikainen och oscar nyman

Hur ska man skapa evenemang som upplevs som öppna och välkomnande? När Studentkåren vid Åbo Akademi delar ut stödpengar till specialföreningar i år betonar man speciellt mycket just detta: Ordna ert program och era fester så att alla kan trivas! Projektet går under namnet Studieliv 2.0.

– Studentkåren har redan länge jobbat med att ordna alternativa evenemang som till exempel våra chillkvällar som ofta är helt alkoholfria, berättar studentkårens socialpolitiskt ansvariga Monika Antikainen.

– Nu vill vi att våra 80 specialföreningar också ska bli medvetna om att man kan ordna program på ett sådant sätt att allt fler kan trivas! säger Antikainen.

– Det kan också handla om att se över den egna föreningens kultur. Har vi en viss jargong som kan upplevas som exkluderande? Hur göra tröskeln så låg som möjligt för nya studerande att ta kontakt? räknar Antikainen upp.

– Det kan också till exempel handla om att det roliga programmet under en sitz börjar genast och inte sent på kvällen då man förväntas vara berusad, säger Antikainen.

Hälsoenkät blev väckarklocka

Väckarklockan började ringa hos Åbo Akademis studentkår för några år sedan då en hälsoenkät vid Studenthälsan visade att första årets studerande vid Åbo Akademi kände sig mer ensamma jämfört med landets studerande i genomsnitt.

– Det kan handla om att kretsarna vid Åbo Akademi är så små att känslan av utanförskap riskerar bli starkare, det kan handla om många saker, funderar Monika Antikainen.

Det här är ett problem, eftersom den som inte trivs på sin fritid också riskerar att börja vantrivas med sina studier. Avbrutna studier är ett av Åbo Akademis största problem, det är flera bedömare ense om.

- Det finns helt enkelt en större risk för att avbryta studierna om man inte hittar sin plats i studiegemenskapen, säger Antikainen.

Mycket har blivit bättre under de senaste åren

Allt sedan det oroväckande resultatet från Studenthälsans hälsoenkät stod klart har Studentkåren ordnat utbildningar av olika slag för att medvetandegöra studentföreningarna om att studeranden kan reagera på studentevenemang på mycket olika sätt på.

– Mycket har redan blivit bättre konstaterar Antikainen. Färskare enkäter visar till exempel att första årets studeranden vid Åbo Akademi flitigare än andra deltar i ordnade evenemang. Att fånga upp första årets studerande är A och O för deras fortsatta studieframgångar, konstaterar Antikainen.

SF-klubben mån om att slipa bort jargongen

Vid Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi är man mån om att ha ett öppet och välkomnande klimat.

– Vi jobbar faktiskt mycket på att alla ska få vara med, säger Oscar Nyman som är ordförande för Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi.

– När ett nytt ansikte dyker upp på ett evenemang så säger vi inte ”Vem är du?” utan ”Hej, hej och välkommen!”. Det är nästan så att om en ny studerande stiger in i SF-klubbens kansli så hälsar vi med nästan överdrivet glada ”Hallå och välkommen”, skrattar Nyman.

– Jag är helt enkelt så mån om att alla ska trivas! säger Nyman.

Mer accepterat att vara nykter

– De som inte gillar att supa sig fulla har också fått det lättare, säger Antikainen. Frågor som ”varför dricker du inte?” har minskat. Det är också glädjande att märka att alkoholbruket har minskat bland yngre studerande, det är en allmän trend, konstaterar Antikainen.

– Men ännu har vi en hel del kvar att göra på den fronten. Det måste helt enkelt vara lättare att få tillgång till dricksvatten också på en studentsitz, säger Antikainen.

Mångsidigt program viktigt

Alkoholbruket är ändå inte det största problemet menar Nyman.

– Om programmet är ensidigt och en första årets studerande då känner att det här är inte min grej – då vill den ju inte delta så klart, säger Nyman.

– Fördelen med de större föreningarna som SF-klubben är att vi har möjlighet att erbjuda ett mångsidigt program, säger Nyman.

Vi erbjuder sport – fotboll, innebandy, ”pröva på”-kvällar där vi testar olika sportgrenar. Sedan ordnar vi politiskt intressanta program med aftonskolor, debatter, valvakor inför riksdagsvalet. Dessutom ordnar vi program om miljöfrågor, seminarier, man har möjlighet att skriva artiklar i vår egen medlemstidning.

Dessutom ordnar vi så klart också fester, räknar Nyman upp.

Det första studieåret är avgörande

– Det är ju otroligt viktigt att man trivs med studielivet, det ger avkoppling från studierna, säger Oscar Nyman.

Framför allt är det viktigt att man kommer in i gänget redan under det första studieåret, därför satsar vi på vår tutorverksamhet, berättar Nyman. Vi ordnar evenemang för att alla ska lära känna varandra och den nya hemstaden, berättar han. Då ska alla kunna känna att jag hör hit och jag är välkommen, säger Nyman.

Kan man faktiskt fånga upp alla?

- Det är vårt mål, säger Nyman. Vi vill ha alla med och funderar jättemycket på vad vi kunde erbjuda som skulle kännas lockande. Vi efterlyser också önskemål från nya studenter. Den stereotypa bilden av studielivet med högljudda halargäng som drar fram längs gatorna – det är egentligen en rätt så liten del av vår verksamhet säger Nyman.

Monika Antikainen håller med om att det antagligen är halarupptågen som väcker mest uppmärksamhet utåt, men de facto är de en mycket liten del av verksamheten. Hon uppmanar studerade att pröva på nya saker ifall den egna ämnesföreningen inte tilltalar.

– Det finns föreningar som sysslar med lagsporter, rodd, nischade konstutövande föreningar, musikföreningar i olika genrer – det torde finnas ett hem för alla, säger Antikainen.

– Kom och ge feedback om något inte fungerar! säger Oscar Nyman från SF-klubben.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland