Hoppa till huvudinnehåll

Avfall renar luften i Jakobstad

Kolhögar framför Alholmens Kraft
Rökgaserna vid Alholmens kraft ska renas med slam i stället för kalksten. Kolhögar framför Alholmens Kraft Bild: YLE/Patrik Enlund alholmens kraft

UPM i Jakobstad har under flera år forskat i möjligheten att nyttoanvända det grönlutsslam som uppstår i samband med cellulosaproduktionen.

Hittills har 8-12 000 ton grönlutsslam årligen hamnat på deponin på UPM:s industriområde ute vid Alholmen.

Forskningsarbetet har visat att det går bra att ersätta den kalksten som används vid avsvavlingen av rökgaser från Alholmens Kraft med grönlutsslam. UPM har patenterat sitt utvecklingsarbete.

Så här ser en hög med grönlutsslam ut vid UPM i Jakobstad
Grönlutsslammet kommer från cellulosatillverkningen. Så här ser en hög med grönlutsslam ut vid UPM i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman grönlut

Kalkstenen binder svaveldioxid som uppstår vid förbränning av bland annat kol. Forskningen har visat att grönlutsslammet som innehåller kalciumkarbonat fyller samma funktion. Alholmens Kraft söker nu miljötillstånd från Regionförvaltningsverket för att få ett permanent tillstånd att använda grönlutsslammet.

Alholmens Kraft behöver maximalt 1500 ton grönlutsslam per år.

Från avfall till biprodukt

Grönlut klassas i dag som en avfallsprodukt men från UPM:s sida vill man ha en ändring till stånd. Slammet borde i lagstiftarens ögon klassas som en biprodukt och då skulle nyttoanvändningen underlättas.

- I fall grönlutsslammet klassas som en biprodukt slipper man avfallslagstiftningens begränsningar och det ska bli intressant att se hur Regionförvaltningsverket förhåller sig till saken i vår tillståndsansökan, säger miljöchef Kari Saari vid UPM i Jakobstad.

Grönlut är i dag den största avfallsfraktionen som uppstår i samband med cellulosatillverkningen och målet är att minska deponin och öka nyttoanvändningen.

- Vi går mot ett bättre håll hela tiden via små steg, det går inte på en gång, säger Kari Saari.

Driftschef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft och miljövårdschef Kari Saari vid UPM i Jakobstad
Björn Åkerlund och Kari Saari. Driftschef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft och miljövårdschef Kari Saari vid UPM i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman björn åkerlund

Många fördelar om grönlutsslam ersätter kalksten

Både vid UPM och vid Alholmens Kraft räknar man med att miljötillståndet för användningen av grönlutsslam ska ges under hösten. Det medför flera miljöfördelar anser man på den kanten.

- För det första skulle vi slippa användningen av fossila råvaror som kalksten, grönlutsslammet är förnyelsebart. Vi behöver inte köpa utsläppsrätter för den ersättande delen och transporterna minskar eftersom råvaran finns på fabriksområdet, säger driftschef Björn Åkerlund vid Alholmens Kraft.

Alholmens Kraft kan bli referens för UPM

En stor del av grönlutsslammet hamnar på deponin även i fortsättningen om inte andra nyttoanvändare än Alholmens Kraft kan hittas. Vid UPM hoppas man på att andra kraftverk som har liknande behov kunde bli kunder.

- Jag tror att när Alholmens Kraft fungerar som ett bra referenskraftverk så kanske intresset växer så att man kan få det här materialet till andra kraftverk, säger Kari Saari.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten