Hoppa till huvudinnehåll

Finländare vill inte motarbeta övervikt med skattepengar

Övervikt
Övervikt Bild: Arja Lento/Yle våg

Övervikt är fortfarande ett finländskt problem, som kostar mycket för samhället. Men finländarna vill inte bekämpa övervikt med skattemedel, visar Yles enkät.

Den goda nyheten är att finländarna ser ut att ha slutat lägga på hullet. Men trots att utvecklingen inte längre går mot att vi blir allt fetare, är övervikt fortfarande ett utbrett problem i Finland.

En enkät som Yles finska nyheter låtit Taloustutkimus göra visar att finländarna inte är beredda att använda mer skattepengar i kampen mot övervikt. 57 procent av de svarande är av den här åsikten.

Samtidigt tycker finländarna inte heller att människor som lider av övervikt ska betala mer för hälsovård. Av de svarande tycker 73 procent att det inte är rätt att överviktiga människor åläggs extrabetalningar.

Dyrt för hela samhället

Fetma har kopplats direkt till ökningen av diabetes typ-2 och till sjukdomar i stöd- och rörelseorgan. Övervikt kostar för hela samhället.

Forskningsprofessor Veikko Salomaa vid Institutet för hälsa och välfärd THL håller med om att det inte är rätt att överviktiga betalar extra för vården.

- Vi har ansenliga socioekonomiska skillnader i frågan om övervikt, säger Salomaa. Skulle man kräva att de som lider av övervikt betalar mer, skulle det bli en börda för människor som redan är i den svagaste positionen.

Salomaa såg gärna att man bekämpade övervikt med skattepengar i en större utsträckning än nu.

- Utan vidare borde man i hälsovården, som bekostas med skattemedel, göra mer för att motverka och sköta övervikt. Levnadsvanorna påverkar vikten och man borde rikta mer resurser till det.

Statistiken visar att finländarna är det fetaste folket i Norden. Alkoholen är enligt Salomaa en bidragande orsak till det. Mest oroad är han över att allt fler barn och unga lider av övervikt.

Tusen finländare tillfrågades för enkäten.

Pekka Mommo, Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes