Hoppa till huvudinnehåll

Handelskammare vill att Östersundom och Malms flygplats byggs ut genast

malms flygplats
Bygg så snart som möjligt på Malms flygplats och i Östersundom, anser Helsingforsregionens handelskammare. malms flygplats Bild: Yle/Helena von Alfthan malms flygplats

Helsingforsregionens handelskammare ryter till om bristen på bostäder. För att få fart på bostadsproduktionen anser handelskammaren att staden snabbt bör planlägga och bygga ut Östersundom och Malms flygplats.

Handelskammaren anser att det är problematiskt om Östersundom och Malms flygplats inte byggs ut. I Östersundom planeras bostäder för 70 000 invånare men planerna är i motvind efter att NTM-centralen konstaterat att bostadsbyggandet är ett hot mot områdets naturvärden.

Det är klart att Helsingfors inte når sin målsättning om inte Östersundom och Malms flygfplats byggs ut.― Pia Pakarinen

Gällande Malms flygplats har statsministerpartiet Centern föreslagit att förvandlingen av flygplatsen till bostadsområde ännu kan stoppas under den nya regeringen. På Malms flygplats planeras bostäder för 25 000 invånare.

- Det är klart att Helsingfors inte når sin målsättning om inte Östersundom och Malms flygplats byggs ut, säger vd:n för Helsingforsregionens handelskammare Pia Pakarinen i ett pressmeddelande.

Pakarinen är också politiker i Helsingfors och representerar Samlingspartiet. Helsingfors målsättning är att i generalplanen för år 2050 bygga bostäder för 250 000 nya invånare.

Motsätter sig bulevarder

Vid handelskammaren är man också kritisk till att infartslederna görs om till bulevarder. I generalplanen för år 2050 är det här ett sätt att öka bostadsproduktionen.

"Att bygga stadsbulevarder är det dyraste sättet att få igång bostadsproduktionen. Det billigaste är att bygga där det redan finns färdig infrastruktur", konstaterar handelskammaren i pressmeddelandet.

Dessutom är man orolig för att mängden bilar minskar i centrum i och med bulevarderna.

"För att handeln i centrum ska gå bra måste det vara möjligt att ta bilen".

För att handeln i centrum ska gå bra måste det vara möjligt att ta bilen.― Helsingforsregionens handelskammare

"Ett hinder för hela landets tillväxt"

Handelskammaren anser också att det bör finnas en tidsgräns för behandlingen av bygglov och vill också göra om kontor till bostäder för att få fart på byggandet.

Enligt Pakarinen är det till hela landets fördel att det finns tillräckligt med bostäder i Helsingfors och att bostadspriset är skäligt.

- Dyra bostäder är inte bara ett hinder för tillväxten i Helsingfors utan för hela Finland, säger hon i pressmeddelandet.

Stadsfullmäktige i Helsingfors diskuterar generalplanen under tisdagskvällen. Enligt generalplanen ska det år 2050 bo åtminstone 860 000 invånare och finnas 560 000 arbetsplatser i Helsingfors.