Hoppa till huvudinnehåll

Nej till veckoslutsberedskap i Houtskär

Diskussion under fullmäktigemöte i Pargas
Diskussionerna i fullmäktigesalen var långa innan beslutet. Diskussion under fullmäktigemöte i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus fullmäktige i pargas

Det blir ingen fortsättning på veckoslutsberedskapen i Houtskär. Pargas stadsfullmäktige sätter nu punkt för diskussionen.

Diskussionen om veckoslutsberedskapen i Houtskär blev lång under tisdagens fullmäktigemöte och ingen ledamot gav processen några stilpoäng.

Det var i början av året som social- och hälsovårdsnämnden i Pargas beslöt att dra in veckoslutsberedskapen i Houtskär. Beredskapen i Houtskär har skötts tack vare en sjukskötare från äldreomsorgen.

Pengar för den tjänsten finns inte i årets budget och Houtskär går därför miste om både beredskapen under veckoslut och sjukskötartjänsten på deltid.

Beslutet väckte hårt motstånd i Houtskär och ledde bland annat till en rättelseyrkan, som förkastades av nämnden.

På fullmäktigemötet i mars föreslog De grönas Cornelius Colliander att frågan tas upp som ett ärende i stadsfullmäktige. Hans förslag vann understöd och på tisdagens möte föreslog Colliander att fullmäktige reserverar 12 000 euro för en sjukskötartjänst på deltid. Det skulle enligt honom räcka för att bevara beredskapen från lördag morgon till söndag kväll.

"Det sunda förnuftet förlorade"

Efter att Colliander presenterat sitt förslag följde en lång diskussion och ledamöterna var märkbart delade i frågan. Också inom partierna gick åsikterna isär.

SFP:s Merja Fredriksson och Regina Koskinen som båda sitter i social- och hälsovårdsnämnden försvarade beslutet att dra in veckoslutsberedskapen. Partikollegorna Christer Friis och Fabian Karlgren från Houtskär försvarade beredskapens betydelse.

Omröstningen blev jämn men Collianders förslag förlorade slutligen med siffrorna 20 mot 22 och en frånvarande. Det betyder alltså att det inte blir några pengar för varken sjukskötartjänsten eller veckoslutsberedskapen. Colliander var mycket besviken efter mötet.

- Fullmäktige har nu röstat för en försämring av sjukvården i Houtskär. Jag är besviken och i synnerhet är jag orolig för befolkningen i Houtskär. I dag segrade inte det sunda förnuftet, säger Colliander.

"Bra att ett beslut togs"

Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Merja Fredriksson (SFP) gav inte heller några stilpoäng åt processen. Hon var ändå glad över att fullmäktige fattade ett beslut som enligt henne var det enda rätta.

- Det är skönt att vi kunde fatta ett beslut i dag. För de anställda och för invånarna är det bäst att få ett beslut i frågan.

- Det verkar som om det känslomässiga tillståndet gjort att man inte har tagit emot fakta i den här frågan. Det är förståeligt men har gjort det svårt att föra en diskussion, säger Fredriksson.

Regina Koskinen (SFP) som är medlem i social- och hälsovårdsnämnden och som fungerat som ordförande för den arbetsgrupp som utrett hälsovårdsfrågorna i skärgården presenterade under mötet många argument för beslutet att lägga ner beredskapen.

Enligt Koskinen påverkades den övriga hälsovården i Houtskär av veckoslutsberedskapen. Hälsostationen var stundvis helt utan personal då personalen tog ut beredskapstimmarna i ledig tid. Nu då veckoslutsberedskapen drogs in ska staden se till att det finns en sjukskötare på plats alla vardagar.

Koskinen lyfte också flera gånger fram att det är svårt att rekryterar personal till skärgården och om det finns ett krav på veckoslutsberedskap så blir rekryteringen ännu svårare.

Staden söker fortfarande vikarier för sommaren

Gällande personalfrågan kunde social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist berätta att staden till exempel inte lyckats lösa situationen i Houtskär över sommaren.

Staden har fått in två ansökningar gällandet ett vikariat som hälsovårdare men den ena kan börja jobba från och med första september och den andra från och med första december. I värsta fall betyder det här att hälsostationen i Houtskär har stängt i augusti.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland