Hoppa till huvudinnehåll

Stora variationer i simundervisningen i Österbotten

Arkivbild. Bild: YLE/Tove Virta raseborgs idrottsakademi

Möjligheterna för skoleleverna att få simundervisning varierar i Österbotten.

En gång per termin brukar Bergö Skola i Malax besöka simhallen. Kristinestads finska lågstadieelever har däremot ofta simning på skolgymnastiken.

Där är simhallen och skolan vägg i vägg. Men också det faktum att föräldraföreningen ger bidrag för simhallsavgifterna gör att de ofta kan ha simning på schemat. Ungefär 700 euro per termin får skolan av föräldraföreningen för simhallsbesök.

#gillagympan

Yle Österbotten granskar gymnastikundervisningen. Hur upplever du gymnastikundervisningen i skolan? Varför finns det så många åsikter om gymnastiken? Hur borde undervisningen se ut?

Det här har vi gjort hittills:

Tacksam för stödet

- Vi är tacksamma över att få stöd från föräldraföreningen. Det brukar gå till så att de berättar att det finns extra pengar om vi vill gå mera och simma, säger Tiina Ingves, rektor på finska lågstadieskolan i Kristinestad.

Även andra kristinestadsskolor använder simhallen flitigt. Ungefär en till fyra gånger i veckan är det skolsimning i simhallen, ibland avlöser flera grupper varandra på en dag.

Simhallen subventionerar simavgiften med halva priset för alla skolelever i Kristinestad. I Härkmeri ger Folkhälsans lokalavdelning stöd för Härkmeri skolas simhallsbesök.

- Det märks på simkunskaperna, säger Richard Lähteenmäki, som är simlärare på simhallen.

- Redan från årskurs ett har de goda kunskaper. Går vi sedan till högstadiet och gymnasiet har de inte lika goda simkunskaper. Det märks att vi var utan simhall i fem års tid, säger Lähteenmäki.

Mål i läroplanen:

Åk 1-2: vänja eleven vid att röra sig i vatten och träna grundläggande simkunnighet.
Åk 3-6: lära ut simkunnighet så att eleven kan röra sig i och rädda sig ur vattnet.
Åk 7-9 stärka simkunnigheten och livräddningsfärdigheterna så att eleven kan simma och både rädda sig själv och andra ur vattnet.

Stor konkurrens om tiderna i Vasa

Tillgången på simhall är något ojämn för skolorna i Österbotten. I Vasa simhall blir det konkurrens om bassängtid med många skolor från Korsholm, Malax och Korsnäs.

Vasa stad har reserverat en del av simhallen för skolorna i Vasa mellan klockan 8 och 14. Tre till fem simhallsbesök per termin gör de i Vasaskolorna.

Övriga kommuner som vill anlita simhallen i Vasa får reservera en del av 25-meters bassängen i nya delen. Det betyder att det kan bli konkurrens om tiderna, eftersom en del bassängutrymme måste lämnas fri också för vanliga simhallsbesökare.

Lång väg till simhallen

Också avståndet avgör. För Bergö skola i Malax går det åt en hel skoldag för ett simhallsbesök i Vasa. De ska först med färja till fastlandet och sedan med buss till Vasa. Därför har de begränsat simhallsbesöken till en gång per termin.

- Men barnen här är vattendjur, de har ju havet omkring sig och har goda simkunskaper, säger rektor Mikael Pietilä.

I Närpes besöker skoleleverna simhallen en gång i månaden. Alla skolor besöker simhallen lika ofta. Det gäller även de skolor som har längre väg även om det innebär lite mer kostnader för transporten.

- Vi prioriterar simundervisningen, säger skoldirektör Åsa Snickars.

I många Korsholmsskolor blir det som i Malax, en gång per termin.

Livräddning inför sommaren

I simundervisningen inför sommaren har Richard Lähteenmäki lyft fram livräddningskunskaper. Bland annat har eleverna fått öva på en docka som blir 70 kilogram tung när den fylls med vatten.

- Med hjälp av den här dockan får de känna på hur tungt det är att rädda en person i vattnet.

I maj brukar det vara relativt tyst i simhallen på dagarna. Då är skolbarnen utomhus på gymnastiken.

Också i simhallen i Vasa finns simlärare, som lågstadieskolorna anlitar. Högstadieelever och gymnasieelever har egen gymnastiklärare med.