Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkslättelever gillar inte pekplattor - vill ha datorerna tillbaka

Elever i Winellska skolan i Kyrkslätt.
Petter Cornér och Alvar Winqvist vill inte använda pekplattor i skolarbetet. Elever i Winellska skolan i Kyrkslätt. Bild: Yle/Stefanie Lindroos winellska skolan

En stor del av datorerna i Kyrkslättskolorna har under de senaste åren ersatts med pekplattor. Nu har elevkåren gjort en motion till kommunen där man kräver att datorerna tas tillbaka.

Alvar Winqvist och Petter Cornér går på sjunde årskursen i Winellska skolan i Kyrkslätt. De har i ett år fått använda pekplatta i skolan och är ense om datorer är bättre, trots att plattorna är lätta att använda.

- Att skriva och redigera text är jättemycket lättare och snabbare på datorer, säger Winqvist.

Petter Cornér instämmer.

- Jag försöker inte ens skriva ut från en pekplatta. Ska jag göra det väljer jag alltid datorn.

Elevkårens motion behandlades i tisdags i kommunens ungdomsforum, som föreslår att den tas i beaktande av Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden.

Att skriva och redigera text är jättemycket lättare och snabbare på datorer.― Alvar Winqvist

Prövar sig fram

Ansvaret för att hitta rätt teknikutrustning för att bemöta elevernas behov ligger på skolorna.

Anna Aintila (SFP), ordförande för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden i Kyrkslätt, anser att det är mest kostnadseffektivt då skolorna själva får besluta över vad som passar deras elever.

- Problemet i Kyrkslätt är att det finns alldeles för lite pengar att sätta på it-utrustningen i skolorna. Därför måste vi prova oss fram till bra lösningar, säger Aintila.

Räcker inte åt alla

En pekplatta på tio elever. Så ser läget ut i Winellska skolan. Vid sidan om det har skolan 35 gamla bärbara datorer.

- It-utrustningen måste utvecklas i skolorna. Kyrkslätt är betydligt mycket efter till exempel Esbo, där de kommit närmare ett fungerande system, säger Aintila.

Från och med hösten har Kyrkslätt tänkt övergå till att planera mer enligt ålder. Aintila ser att det finns stora skillnader i användningen av teknik också bland barnen i de lägre klasserna.

- Från ettan till fyran fungerar pekplattor säkert bra. Men efter fyran borde skolan använda datorer, säger Aintila.

För Cornér och Winqvist är det inget problem att använda pekplattor. Men enligt dem har datorerna många bra egenskaper en platta inte har. Till exempel är det svårt att ladda ner filer eller program till en pekplatta.

- Då när vi hade datorer hade alla elever en egen profil. Nu på pekplattorna är det inte längre privat, utan allt man gör finns tillgängligt för alla andra också, säger Cornér.

RÄTTELSE kl.9.04: Citatet är nu tillskrivet rätt person och efternamnet är nu rätt på alla ställen i texten.

Läs också