Hoppa till huvudinnehåll

Sämre integration när flyktingbarn förenas med sina föräldrar?

Bild: Jamal Nasrallah / EPA flyktingbarn

Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande har mångdubblats i Europa och även Finland måste ta sitt ansvar. Överraskande nog pekar forskning på att flyktingbarn som inte återförenas med sina familjer klarar sig bättre när de ska ut i arbetslivet.

Det finns omkring 24 000 ensamkommande minderåriga flyktingbarn i Europa i dag.

Antalet har ökat drastiskt. Från 2013 till 2014 fördubblades antalet flyktingbarn i Europa. Trots att Finland tar emot ett relativt lågt antal flyktingbarn jämfört med till exempel Sverige, syns ökningen även här.

Antalet ensamkommande minderåriga asylsökande steg med 26 procent. År 2014 var antalet sökande 196 jämfört med år 156 barn år 2013.

I praktiken är det alltså en ökning med 40 flyktingbarn på ett år.

Finland måste stifta lagar i enlighet med konventionen

Trots att Finland tar emot väldigt få ensamma flyktingbarn, måste Finland också fundera på hur man ska hantera barnen.

Eftersom Finland har godkänt konventionen om barnens rättigheter borde vi också anpassa lagstiftningen i enlighet med den. Det anser Mirjam Kalland, numera rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet och tidigare generalsekreterare vid Mannerheims barnskyddsförbund.

Mirjam Kalland
Lagstiftningen borde anpassas enligt barnens rättigheter, anser Mirjam Kalland. Mirjam Kalland Bild: Susa Junnola / MLL mirjam kalland

- Vi har sett över lagstiftningen men vi har fortfarande problem här. Förslaget om barnens rätt till hälsovård när det gäller papperslösa barn gick inte igenom i slutskedet av regeringsarbetet.

Trots att flyktingbarnen ökar finns det också många barn som försvinner. Enligt finländsk statistik var det tio barn som försvann i fjol.

- Det är ett problem som också har uppmärksammats på europeisk nivå. Man vet inte vad som hänt med barnen, men det finns ju alltid den stora oron att de blivit offer för människohandel, säger Kalland.

I Sverige har flyktingpojkar lättast för att hitta jobb

I motsats till Finland har Sverige tio års erfarenhet av att ta emot en stor mängd ensamkommande flyktingbarn. Fler ensamkommande flyktingbarn kommer nämligen till Sverige än till något annat land i Europa.

Tre fjärdedelar av flyktingbarnen är pojkar i åldern 16-17 år. Bara en fjärdedel är flickor.

Eskil Wadensjö, professor vid Stockholms Universitet och nationalekonom, har forskat om invandring och integration relaterade till arbetsmarknaden. Hans forskning visar att det är just pojkarna som klarar sig bäst av flyktingbarnen på arbetsmarknaden i Sverige.

- Det är relativt sett fler pojkar än flickor som etablerar sig på arbetsmarknaden. Merparten av pojkarna hittar jobb. Det är lite överraskande för oss forskare att det har gått så bra på det sättet, säger Wadensjö.

"Sämre integration när barnen återförenas med sina föräldrar"

I Sverige återförenas cirka 30 procent av alla flyktingbarn med sina föräldrar. Överraskande nog visar professor Wadensjös forskning att det inte går lika bra i arbetslivet för de flyktingbarn som förenas med sina föräldrar.

- Det går snarare lite sämre för dem, säger Wadensjö.

En orsak kan vara att barn lättare kommer in i det svenska samhället om de inte återförenas med familjen, anser han.

- Att placeras i fosterfamilj kan ge en introduktion till det svenska samhället, säger Wadensjö.

Anaïs Faure Atger, migrationsrådgivare vid EU:s Röda Kors i Bryssel, förhåller sig emellertid skeptisk till Wadensjös forskningsresultat.

- Vad vi på EU:s Röda Kors har funnit är att det underlättar integrationen om familjen återförenas och barnen får veta var familjemedlemmarna finns, säger Faure Atger.

Hon anser också att politikerna i de olika EU-länderna borde bli bättre borde stifta lagar som stöder att flyktingbarn kan återse sin familj.

- Att återförenas med sina föräldrar är en mänsklig rättighet, säger Faure Atger.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes