Hoppa till huvudinnehåll

Torbjörn Kevin skriver SFP-historik

Bild: Yle/Kati Enkvist grönt tak

Torbjörn Kevin, tidigare journalist och chefredaktör för Åbo Underrättelser, har anlitats för att författa fortsättningen på Svenska folkpartiet i Finlands historik.

Sedan tidigare har partiets historia samlats i fem band, omfattande tidsperioden 1906-1970. Kevin kommer att behandla åren 1970 till 1995, då Finland gick med i EU. Arbetet stöds av ett redaktionsråd som leds av professor Henrik Meinander.

– Ett drömuppdrag, säger Kevin, tiden omspänner ju allt från Kekkonens sista år, inklusive den famösa undantagslagen från 1973, till Sovjetunionens fall och Finlands fortsatta integration västerut. Tjugofem år av tidvis dramatisk inrikespolitik, speglad via ett parti, bär naturligtvis på den svåra utmaningen att bygga upp tematiska helheter och fokusera rätt i ett överflöd av material. Det underlättas självfallet av att jag har personliga minnen av hela den aktuella tidsperioden.

Kevin siktar på att vara klar med historikens sjätte band år 2017, då Finland firar 100-årsjubileum. De tidigare banden är skrivna av Göran von Bonsdorff, Frank Jernström, Henrik Schauman, Patrik Lilius och Henrik Ekberg. von Bonsdorff fungerade som författare eller medförfattare av fyra av de fem banden.

Läs också