Hoppa till huvudinnehåll

Vindkraftsbråket på Kimitoön kan få politiska konsekvenser

Vindkraftverk
imitoöns fullmäktige har godkänt en delgeneralplan för att bygga vindkraft i Nordanå-Lövböle. Vindkraftverk Bild: Yle/Jonna Nupponen 6559 3819 000

Att en kommun väljer att inte svara på en domstols begäran om ett utlåtande är mycket ovanligt.

Det konstaterar Kari Hartzell vid Åbo förvaltningsdomstol som har hand om domstolsprocessen kring vindkraftsplanerna på Nordanå-Lövböle-området i Kimitoöns kommun.

- Jag kan inte minnas att jag skulle ha varit med om något liknande, säger Hartzell.

Vindmöllor
Ovanligt att inte försvara sitt beslut. Vindmöllor Bild: YLE / Marnie Burkhart mölla

Domstolen vill att kommunen försvarar sitt beslut

Åbo förvaltningsdomstol behandlar som bäst de besvär som har lämnats in mot den planerade vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle och har därför begärt in ett utlåtande från kommunen. Ärendet gäller alltså delgeneralplanen för Nordanå-Lövböle vindkraftspark.

Meningen med ett utlåtande är att kommunen då kan svara på de påståenden om felaktigheter i beslutsprocessen som besvärställarna för fram i sina besvär.

Nu tvistar politikerna om kommunen ska ge ett utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol eller inte.

Ovanligt att begära utlåtandet en andra gång

Kommunstyrelsen har tidigare valt att inte ge ett utlåtande. Eftersom utlåtandet uteblev så valde Åbo förvaltningsdomstol att begära in ett nytt utlåtande - den här gången specifikt av kommunens fullmäktige.

Åbo förvaltningsdomstol tycker att ett utlåtande skulle vara viktigt. Bild: Yle vindmölla

Men eftersom ärendet först nådde kommunstyrelsen, så valde styrelsen att upprepa sitt tidigare beslut om att inte ge något utlåtande. Därmed skulle ärendet aldrig nå fullmäktige.

Missnöje pyr i fullmäktige

Åbo Underrättelser skriver på onsdagen att SFP:s gruppordförande Michael Oksanen nu kontaktar de övriga fullmäktigegrupperna för att höra deras åsikt om att fullmäktige trots allt skulle ta över ärendet och ge ett utlåtande i frågan.

- I Kimitoöns kommun är det visserligen kommunstyrelsen som ger utlåtanden, konstaterar Hartzell, men förvaltningsprocesslagen säger å andra sidan att vi som domstol dels har en skyldighet att reda ut ärendet så bra som möjligt och att vi ska begära utlåtandet av beslutsfattaren. Alltså i detta fall av kommunfullmäktige eftersom det var fullmäktige som godkände delgeneralplanen, säger Hartzell.

- Vi ville ge fullmäktigeförsamlingen den här möjligheten, säger Hartzell.

- Men det är klart - vi kan ju inte tvinga kommunen att ge ett utlåtande om de inte vill.

Tidsfristen för kommunfullmäktige är att ge ett utlåtande före den 11 maj, men följande fullmäktigemöte hålls först den 15 juni.

- Det spelar inte så stor roll om utlåtandet kommer in efter den 11 maj, säger Hartzell.

lagbok
Vem är det som bestämmer i kommunen? lagbok Bild: Jussi Nukari / Lehtikuva lagbok

- Tidsfristen ska ses som ett sätt att driva ärendet framåt. Inte som en absolut tidsfrist, säger Hartzell.

- Man ska till exempel inte jämföra den här typen av tidsfrist med en besvärstid på 30 dagar som är en absolut tidsfrist, förklarar Hartzell.

- Även om ingen instans begär tilläggstid för att få komma in med sitt utlåtande senare, så kommer vi att beakta ett eventuellt utlåtande som kommer in till exempel efter nästa fullmäktigemöte den 15 juni, säger Hartzell.

Långtgående konsekvenser?

- Kommunstyrelsen agerande kan få politiska konsekvenser, befarar Markku Suksi, professor i offentlig rätt vid Åbo Akademi.

- Kommunfullmäktige kan inte självmant ta upp ärendet på sitt möte den 15.6, ärendet måste förberedas av kommunstyrelsen, så säger kommunallagen, konstaterar Suksi.

Markku Suksi
Markku Suksi är professor i offentlig rätt. Markku Suksi Bild: Åbo Akademi suksi

- Om kommunstyrelsen inte bereder ärendet så kan inte fullmäktige ge något utlåtande, säger Suksi.

- Det är mycket ovanligt att en kommunstyrelse agerar på det här sättet säger Suksi.

"Styrelsens skyldighet att bereda ett utlåtande"

- Jag anser att det är kommunstyrelsens skyldighet att att förbereda ett utlåtande för fullmäktige och att därefter skicka utlåtandet vidare till domstolen, säger Suksi.

Fullmäktigeklubba i förgrunden.
Fullmäktigeklubba i förgrunden. Bild: Yle beslutsfattande

- Kommunallagens 39 paragraf säger att kommunstyrelsen ska bevaka kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan, konstaterar Suksi.

- Om kommunstyrelsen vägrar att göra detta, så kanske det leder till att fullmäktigeförsamlingen upplever att kommunstyrelsen har förbrukat sitt förtroende, säger Suksi.

- Med stöd av kommunallagens paragraf 34 kan kommunfullmäktige återkalla kommunstyrelsens förtroendeuppdrag, säger Suksi.

Det betyder att fullmäktige avsätter kommunstyrelsen.

- Att gå så långt har nog skett ibland i Finland, konstaterar Suksi.

Ett domslut i ärendet kommer tidigast våren 2016.

Läs också