Hoppa till huvudinnehåll

16-åringar får rösta i Estland

Estland
Estland Bild: Yle/ Gustaf Antell estniska valet

Estland har sänkt rösträttsåldern i kommunalval till 16 år. Det betyder att 24 000 tonåringar fler än förr får rösta i valet år 2017. Kritiken mot lagförändringen har varit svag.

De som står bakom lagförslaget som nu har godkänts, Ungdomsorganisationernas förbund, hoppas att ungdomarnas samhällsintresse och i synnerhet kunskaper i lokala frågor nu ska öka. I Estland ligger de flesta skol-, fritids- och sportfrågor på kommunalnivå.

- Jag är övertygad om att de här ungdomarna kommer att rösta aktivt, säger Triin Bõstrov, viceordförande på Ungdomsorganisationernas förbund, till det estniska rundradiobolaget ERR. Det handlar ju om ett ansvar och en möjlighet att få sin egen röst hörd i samhället.

Enligt de ickevetenskapliga undersökningar av ungdomarnas attityder som de estniska medierna har gjort verkar det som om de flesta stöder sänkt rösträttsålder.

Medelåldern på väljarkåren har stigit

Ett annat viktigt argument, som regeringspartierna liberala Reformpartiet och socialdemokraterna har lyft fram, har varit att den estniska befolkningen föråldras. Det betyder att medelåldern på väljarkåren har stigit, eller med andra ord att äldre personer tar beslut som handlar om den vardag som dagens ungdomar lever i.

Problemet är att dagens samhälle har förändrats nästan totalt sedan 1960- och 1970-talen.

- Av egen erfarenhet kan jag säga att 16-åringarna är kompetenta att delta i diskussionen på kommunal nivå, säger Reformpartiets parlamentariker Lauri Luik. De inser mycket väl hur livet på lokal nivå ser ut.

Mot lagförslaget röstade det värdekonservativa EKRE-partiet.

- Det finns andra sätt att ta med ungdomarna i beslutsprocessen, säger EKRE-parlamentarikern Henn Põlluaas som anser att man inte ska ändra på grundlagen alltför lättvindigt.

Det här är femte gången på tolv år som det estniska parlamentet gör en ändring i grundlagen.

Inget parti väntas vinna på att rösträttsåldern i kommunalvalen nu sänks i Estland till 16 år.

- Tonåringarna är möjligen något mer höger än de äldre, men skillnaden är marginell, säger säger politologen Tõnis Saarts till den estniska radion ERR.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes