Hoppa till huvudinnehåll

Fähus i Karleby kan få stöd som hotat kulturarv

Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby
Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby Bild: Yle/Kalle Niskala byggnadsarv

Rasmus tegelhus på Rasmusbacken i Såka i Karleby är på förslag som ett av de mest hotade kulturarven i Finland. Tegelhuset kan få europeiskt stöd som hotat objekt.

Elva förslag på hotade kulturarv i Finland har lämnats in till Europa Nostra Finland. Bland förslagen finns Rasmus tegelhus i Karleby. Ett av de elva objekten ska väljas ut och sändas till Europa Nostra och europeiska investeringsbanken.

De i sin tur väljer ut sju objekt runtom i Europa värda att bevara.

Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby
Fähuset i Såka är ett hotat kulturarv. Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby Bild: Yle/Kalle Niskala byggnadsarv

Tanken är att söka offentliga och privata samarbetspartners för att hitta lösningar som räddar objekten.

Äldsta daterade stenfähuset

Husen och stenladugården på Rasmusbacken är en betydande byggnadsgrupp i allmogestil. Ladugården är den första stenladugården i vårt land som kan dateras och som är byggd av en bonde. På Rasmusbacken finns också Österbottens första privata stenhus från 1770-talet.

Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby
Byggnaden är daterad till år 1779. Fähus på Rasmusbacken i Såka, Karleby Bild: Yle/Kalle Niskala byggnadsarv

Stenhuset vid Rasmusbacken är ett bostadshus med sidokammare som Simon Rasmus murade av tegel år 1779. Simon Rasmus är antagligen den första finska bonden som beviljades 20 års skattefrihet och en hedersplakett av kammarkollegiet för att bygga ett stenhus. Den dåvarande kyrkoherden i Karleby, Anders Chydenius, har sannolikt bidragit till att huset byggdes.

Tegel pga skattelättnader

Rasmusgården byggdes av tegel eftersom stenkonstruktioner understöddes genom skattelättnader i mitten av 1700-talet. På detta sätt försökte statsmakten spara landets träreserver. Bostadshuset byggdes om till ladugård år 1912.

I Europa Nostra medverkar föreningar från 42 länder. Det är blir med andra ord många förslag som kommer in till Europa Nostra.

Här hittar du hela listan på hotade kulturarv i Finland (på finska).

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten