Hoppa till huvudinnehåll

Hunger

Sofia Torvalds Himlalivgäst
Sofia Torvalds Sofia Torvalds Himlalivgäst himlaliv

Hunger

De flesta föräldrar med ett barn som drabbas av psykiskt problem skuldbelägger sig och funderar på vad de gjort fel. Något man har behov av att bearbeta. När Sofia Torvalds dotter fick en ätstörning märkte Sofia att hon saknade en bok som berättade ur en förälders synvinkel. Sofia skrev boken Hungrig, hon talade med föräldrar med liknande problem, forskare och vårdare som jobbade med ätstörningsproblem. Men framför allt berättade hon om sin egen verklighet och sina tillkortakommanden. – Det jag lärde mig var att man som förälder är bristfällig, du kan lära dig hur mycket som helst men sen sitter du där med barnet och är mamman som inte alltid kan bete sig perfekt, för så är det. Boken kom ut 2013.

Belönad av SLS

År 2014 belönade Svenska litteratursällskapet Sofia Torvalds med motiveringen att "författaren kombinerar ett djupt personligt engagemang med stor lyhördhet för drabbade individer och familjer. Samtidigt tvingar hon oss till insikt om ätstörningarnas samhälleliga rötter och ger oss en gedigen dos upplysning om det mångfasetterade gisslet och olika vårdformer."

Givande föreläsningar om ätstörningsproblem

Efter att boken kom ut har Sofia Torvalds tillsammans med forskare Rasmus Isomaa som arbetar på Fredrikakliniken föreläst om föräldraskap, i olika delar av Svenskfinland.
-Tidigare var jag mera upprörd över otypiska ätstörningar och blev frustrerad över att jag inte förstod mig på diagnoser Nu känns det mindre svartvitt. Jag är inte en folkbildare eller upplysare för mänskor som är drabbade, jag vill vara ett identifikationsobjekt. Vi är alla individer men det gemensamma är att problemen känns skamfulla och de flesta är förtvivlade. Jag vet att mina upplevelser bär, många andra har känt likadant.
Man kan inte rätta till ett problem med en bok men under föreläsningarna upplever Torvalds en värdefull dialog. – Jag är mån om att säga att det inte är min berättelse utan allas som medverkat i boken. Alla har olika berättelser. Efter föreläsningen är jag alltid tillgänglig för de som vill prata.

Tabubelagt

Det finns inte många finlandssvenska föräldrar som gått ut med att dela med sig av problemen. - Det är lätt för mig för jag är inte i den akuta situationen nu, men har varit. Ibland kan jag känna överlevnadsskuld, som om jag bara skulle ha haft en ”liten” hjärtinfarkt.

Sofia Torvalds har mycket att säga om moderskap.

I början av nästa år utkommer en bok om mödrar i Sofias släkt. Den handlar om mödrar som på olika plan inte varit en idealmor och av någon anledning övergett sina barn. – Den är mycket personlig men det är lustfullt att skriva om det man vill skriva om säger Sofia Torvalds. Sofia Torvalds jobbar som redaktör på Kyrkpressen .

Sofia Torvalds är gäst i Himlaliv 11.5 Yle Fem kl 18.30 och på Arenan utan landsbegränsningar.

Redaktör: Nina Granvik-Wallgren

Läs också

Tro

Nyligen publicerat - Tro