Hoppa till huvudinnehåll

Mera psykiska problem i Ingå

Ingå kyrka
Barnfamiljer mår bättre i Ingå än på annat håll i landet. Ingå kyrka Bild: Yle/Maria Wasström ingå centrum

Den arbetsföra befolkningen i Ingå mår sämre än tidigare. Sjukskrivning på grund av psykiska orsaker har ökat. Det visar kommunens välfärdsberättelse.

Samtidigt har besöken inom den psykiatriska öppenvården för vuxna minskat. Ingåborna måste ha möjlighet att med låg tröskel uppsöka den psykiatriska öppenvården och få stöd i ett tidigt skede poängteras i välfärdsberättelsen.

Det finns också fler personer som är svåra att sysselsätta. Fler personer än tidigare behöver institutionsvård för missbrukarproblem.

Bättre vara barnfamilj i Ingå

Barnfamiljerna har mindre pengar att röra sig med. I Ingå är situationen i varje fall betydligt bättre jämfört med på annat håll i Västnyland och i Finland. Familjerna bor inte heller lika trångt i Ingå som på många andra håll i Finland.

Antalet ungdomar i åldern 18-24 år är betydligt lägre i Ingå än i genomsnitt i Finland.

Ingå kommun har gjort upp välfärdsberättelsen och en välfärdsplan i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Arbetsgruppen som har arbetat fram välfärdsberättelsen består av grundtrygghetschefen, ledande läkare, ledande socialarbetare samt en vårdenhetschef. Välfärdsberättelsen görs en gång per fullmäktigeperiod.

Stöda barn och unga

I planen för fullmäktigeperioden 2013-2016 påtalas vikten av att genom ett mångprofessionellt samarbete kunna stöda barn och ungas välmående och trygghet. Kommunen vill också stöda äldre människors funktionsförmåga och självständiga boende.

Ingå kommun ska skriva en rapport om vilka åtgärder som har vidtagits.

Den vittnar om hur väl kommunen lyckats med att trygga invånarnas hälsa och välfärd. Rapporten fungerar också som ett arbetsredskap för fullmäktige.

Snabbare få hälsovård

Under den gångna fullmäktigeperioden har Ingå kommun satsat på den egna primärhälsovården och kunnat minska på användningen av den specialiserade sjukvården. Hälsovårdstjänster har kunnat erbjudas snabbare än vad de lagstadgade tidsfristerna förutsätter.

Inom grundtryggheten har man lyckats man stärka personalens kunnande och effektiverat personalresurserna. Det här har gett mera tid hos klienterna speciellt inom hemsjukvården.

Småskaligheten inom grundtrygghetssektorn ställer dock krav på personalen. Det behövs både specialkunnande och bred kompetens. Den lilla enhetens sårbarhet utgör en utmaning, heter det i rapporten.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland