Hoppa till huvudinnehåll

Muurainen: De nya planerna för Billnäs duger inte

Olli Muurainen ger inte upp, men tror det dröjer många långa år innan hans planer blir verklighet. Bild: Yle/ Bubi Asplund fasadsanering,Raseborg,Pojo, Raseborg

Raseborgs stad lägger nu fram för påseende en ny plan över hur Billnäs bruk kunde se ut i framtiden med hotell- och kongresscenter. Markägaren Olli Muurainen säger att den nya planen är en förbättring, men att skyddsbeteckningar utgör ett hinder för verksamheten.

I övrigt meddelar han att han fick de nya planerna först i början av veckan och har därför inte hunnit sätta sig in i dem ordentligt.

Muurainen vill inte bli uppringd, men svarar skriftligt via Facebook på några frågor.

Bland annat säger han att en viss positiv utveckling har skett med tanke på projektet och det ska staden ha tack för.

- I nuvarande form uppfyller förslaget ändå inte förutsättningarna för affärsverksamhet eller nya investeringar. Fortsatt utveckling behövs alltså från myndigheternas sida.

Kvadratmetrarna en kompromiss

Affärsmannen Olli Muurainen får i centrala Billnäs bygga 17 800 kvadratmeter nytt istället för 25 600 som han hade önskat.

Tidigare har han sagt att han behöver alla kvadratmetrar i planen, men nu utgör den delen inte ett hinder.

- Den föreslagna nedskärningen i antalet kvadratmeter byggrätt är nätt och jämnt inom det acceptabla för oss. I den frågan har vi kompromissat med myndigheterna.

Skyddsbeteckningen en utmaning

Det som sätter käppar i hjulen för investeringarna är enligt Muurainen bland annat de olika skyddsmärkningarna.

- Det är meningslöst att skydda interiörerna i de gamla byggnaderna. Vi har föreslagit en kompromiss om att skydda fasaderna.

Muurainen säger att den nya verksamhet han planerar i bruket kräver att man får bygga om inne i byggnaderna.

- På samma sätt har bruket förändrats under seklens lopp. Byggnaderna kan bara räddas om de kan användas på nytt sätt så att man vill investera i dem.

En karta över byggnader i Billnäs bruk.
Kartan visar de byggnader som redan nu finns i området. Ljusblå färg visar ett starkare skydd än mörkblå. I byggnader som är ljusblå får bara lite ändringar inomhus göras. En karta över byggnader i Billnäs bruk. Bild: Raseborgs stad gamla byggnader i billnäs,Raseborg

Trädfällning behövs

Olli Muurainen poängterar också att Billnäsområdet är ett nationellt viktigt kulturlandskap. Han befarar att miljömärkningar kan förhindra att Billnäs förblir just ett kulturlandskap.

- Miljöbeteckningarna i planen kan vara mycket skadliga, vilket vi har märkt under de senaste åren. Raseborgs miljöchefer har motsatt sig tillstånd för trädfällning och därmed har de också motsatt sig att området igen blir ett vårdat kulturlandskap. Det är bembölingar i farten.

Ger inte upp

Olli Muurainen överger ändå inte planerna i Billnäs.

- Min vision kan inte förverkligas enligt nuvarande förslag. Jag tror ändå vi kan nå ett resultat som gör att visionen kan bli verklighet. Att ge upp är inte ett alternativ för mig.

Han säger att det är sannolikt att det tar flera år innan alla förutsättningar för investeringar i Billnäs har uppnåtts.

- Vi får hoppas att det inte tar decennier. Finland är möjligheternas land för dem som klagar och protesterar. Själv fokuserar jag nu i väntan på resultat på mitt andra företag, Management Events, och jobbar särskilt i Sydostasien.