Hoppa till huvudinnehåll

Borgåelever får surfa trådlöst

Eleverna kommer att bli tränade i de utmaningar som 2000-talets arbets- och studievärld för med sig. Bild: Yle/Tiina Grönroos lata sig

Under de närmaste åren kommer alla skolor i Borgå att utrustas med ett toppmodernt trådlöst nät.

Tanken är att ta i bruk nätet i de två gymnasierna redan nästa höst. I högstadierna ska nätet tas i bruk under nästa år och i lågstadierna under perioden 2016 – 2018.

Elever tränas för framtiden

Bildningdirektör Hilding Mattsson konstaterar att eleverna i och med nätet kommer att bli tränade i de utmaningar som 2000-talets arbets- och studievärld för med sig.

– Det här är ett betydande steg för skolorna i Borgå. Skolorna får en verklig möjlighet att gå över till en mobil digital tid. Det nya nätet kommer att utnyttja den allra senaste trådlösa teknologin, vilket möjliggör den största möjliga näthastigheten samt en bättre täckning på nätet jämfört med dagens teknologi, säger Mattsson.

Man kan också ansluta sig till nätet med egna datorer, surfplattor och smarttelefoner – samtidigt med upp till 20 000 olika terminaler. Skolorna i Borgå har totalt cirka 6 000 elever och i fortsättningen kan eleverna samtidigt utnyttja sin bärbara dator eller sin egen smarttelefon.

Många utmaningar

Att ta i bruk ett modernt trådlöst nät är ett enormt projekt. Till helheten hör bland annat att utveckla stamnätet för stadens datatrafik, kontroll- och basstationer, internetanslutningar, brandväggar och hanteringsverktyg.

Under projektets gång kommer det att installeras cirka 870 basstationer i stadens cirka 30 skolor. En basstation installeras i varje klassrum och i skolans övriga allmänna utrymmen.

I skolorna använder man redan nu Office 365-tjänsten och lärarna och eleverna har fått en gemensam inlärningsmiljö som är oberoende av plattform och anordningar samt ett lagringsställe för delning av information.

Genom tjänsten får också eleverna möjlighet att utnyttja verktygen, e-posten, kalendrar och kommunikationsmedlen i Microsoft Office-kontorsmiljön samt obegränsade lagringsutrymmen och grupparbetsverktyg på nätet.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland