Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Facebook feltolkad filterbubbla

filterbubbla
Sociala medier är inte bara åsiktsbubblor. filterbubbla Bild: Flickr, Serge Melki / Yle ekokammare

Många tror att det sociala nätverket Facebook fungerar som en bubbla eller ekokammare som gör att användarna inte ser artiklar med åsikter som utmanar den egna världsbilden. Men ny amerikansk forskning menar att det här inte stämmer - åtminstone till stor del. Istället är det oftast användaren som aktivt låter bli att läsa en del texter, menar forskarna som också fått en del kritik för sina slutsatser.

Hemliga algoritmer bestämmer vilka artiklar Facebook lyfter in i den enskilda användarens nyhetsflöde och i vilken ordning. Det innebär att världens största sociala nätverk är en stor maktfaktor i dagens medielandskap.

En grupp amerikanska forskare beslöt att analysera mer än 10 miljoner Facebookprofiler för att ta reda på hur den här filtreringen ger utslag i praktiken, när det gäller nyhetsartiklar med olika politiska åsikter. I USA är ju de flesta medier klart konservativa eller liberala.

- Den här studien är en bra början för att kritiskt diskutera den här tanken att sociala medier bara är bubblor, säger Anu Koivunen, medieforskare vid Stockholms universitet.

Användaren påverkar själv

Resultatet som publicerades i tidskriften Science på torsdagskvällen visar att användarna har all möjlighet att utmana sina egna tankar och idéer, och att Facebook troligen presenterar individer med fler ifrågasättande idéer än de flesta bloggar och nyhetsbyråer.

Det visar sig samtidigt att användarna själva är sina största censorer.

- Jag tycker ju att det är goda nyheter att en individs förmåga och makt att välja övervinner algoritmernas, kommenterar Koivunen.

Hon anser också att vi alla borde bli bättre på att ta del av andra åsikter än de vi själv omfattar.

- Själva grundtanken i demokratisk offentlighet handlar om att det finns många röster, och det är just därför som bubblor har ansetts vara väldigt farliga.

Kan man lita på studien?

Men alla håller inte med om de amerikanska forskarnas slutsatser. Flera bedömare, till exempel sociologen Nathan Jurgenson, menar att studiens data inte ger stöd för slutsatsen att de individuella valen är viktigare än algoritmerna. Det stämmer endast för konservativa användare. Men när det gäller liberaler är det faktiskt algoritmen som sållar bort mer artiklar än vad användaren själv gör.

En annan svaghet i studien är att den endast omfattar Facebookanvändare som tydligt har angett sina politiska åsikter, och det är endast 4% av alla användare. Kan man då generalisera resultaten?

Dessutom antar studien, som för övrigt också är gjord av anställda som jobbar på Facebook, att det att individer väljer vad de läser är helt frikopplat från Facebook-algoritmen, men så är det inte. Personliga val inverkar på hur filtreringen fungerar.

Ens vänkrets på Facebook filtrerar också informationen genom vad den väljer att dela, och på det viset kan man argumentera att det skapas en bubbla. Till exempel om ingen av ens vänner länkar till nyhetsartiklar om vaccineringar så ser man kanske inte heller sådana nyheter.

Och Koivunen påpekar å sin sida att olika sociala medier har olika funktion - folk umgås ofta med likasinnade på Facebook, medan man t.ex. på Twitter lättare kan ta del av åsikter som man själv inte omfattar.

Lägre politisk aktivitet

Enligt artikeln i Science finns det flera studier som har kommit fram till att folk som utsätts för många olika politiska ståndpunkter är mindre aktiva politiskt. Hur ser du på det?

- Det är ju intressant om det är så att politiskt deltagande, och politiskt aktivt medborgskap i dag hänger samman med väldigt tydlig ideologisk övertygelse, svarar Koivunen och tillägger:

- Det skulle ju kunna vara förklaringen till att den som lite på avstånd betraktar olika åsikter är mindre aktiv politiskt, än den som är ivrig att driva någon åsikt. Så det kanske handlar om politisk mobilisering och dess logik: att enstaka frågor eller mycket tydliga frågor eller enskilda ståndpunkter engagerar folk mer än breda agendor och många röster.

Det får också Anu Koivunen att dra möjliga paralleller till varför presidentvalet i Finland engagerar folk så mycket mer än riksdagsvalet.

Nyheten uppdaterad 8.5.2015 kl. 17.20 med sociologen Nathan Jurgensons kritik mot Facebook-studien.