Hoppa till huvudinnehåll

Ny utredning visar: Centrumslingan gynnar hela landet

Vy från järnvägsstationen i Helsingfors.
Centrumslingan antas frigöra kapacitet på bangården i centralstationen. Vy från järnvägsstationen i Helsingfors. Bild: Patrick Holmström helsingfors järnvägsstation

En ny utredning visar att Centrumslingan i Helsingfors skapar omkring 60 000 årsverken, en stor del av dem utanför huvudstadsregionen. Helsingforsregionens trafik hoppas nu att den nya regeringen förstår att projektet gynnar hela landet.

Samma dag som regeringsförhandlingarna mellan Centern, Sannfinnländarna och Samlingspartiet inleds offentliggör Helsingforsregionens trafik (HRT) en ny utredning om Centrumslingan. Tajmingen är givetvis ingen slump.

Den förra regeringen valde i februari att inte stöda projektet på initiativ av Samlingspartiet. Tidigare hade regeringen ändå gett löfte om att Centrumslingan får pengar och i gengäld krävdes av kommunerna i huvudstadsregionen att bostadsproduktionen sätter fart.

Det nya statsministerpartiet Centern förhåller sig kritiskt till ett dyrt trafikprojekt som bara gynnar Helsingfors. Därför vill HRT visa att projektet gynnar hela landet.

Centrumslingan som den planeras.
Centrumslingan skulle ha stationer i Böle, Tölö, Hagnäs och Centralstationen. Centrumslingan som den planeras. Bild: Helsingfors stad Helsingfors,centrumslingan

Ger miljarder i mervärde

Centrumslingan, som är en tågbana under Helsingfors centrum, skulle sammanlagt sysselsätta omkring 60 000 årsverken. Under byggnadsskedet behövs 10 000 årsverken, varav över hälften utanför huvudstadsregionen.

Investeringen skulle vara värd 1,5 miljarder euro och av den summan går över 40 procent utanför huvudstadsregionen. Det handlar om beställningar av byggmaterial och råmaterial som behövs under byggnadsskedet.

Det största ekonomiska mervärdet skapas ändå först när slingan är färdig. Då beräknas projektet öka bostadsproduktionen med 6,5 miljarder euro och sysselsätta över 48 000 årsverken. Över hälften av bostäderna beräknas till övriga landet.

Nu är det i alla fall klart att det här inte är ett Helsingforsprojekt.― Risto Rautava (Saml)

Beräkningen utgår från att marken kring stationerna längs med stambanan, kustbanan och ringbanan blir värdefullare. Orsaken är att dragningskraften till de här områdena ökar tack vare att trafiken förbättras i och med att Centrumslingan leder till mindre rusning på bangården i Helsingfors järnvägsstation.

Centrumslingan frigör åtta perronger och fyra spår vid centralstationen. Det här gör att fler fjärrtåg kan sättas in.

Kostnaderna för att bygga Centrumslingan beräknas vara 956 miljoner euro.

"Borde vara klart att det inte är ett Helsingforsprojekt"

- Nu är det i alla fall klart att det här inte är ett Helsingforsprojekt. Det finns säkert andra projekt som också ger ekonomiskt mervärde men inte byggs det hus längs någon liten skogsstig under de följande tio åren, säger HRT:s styrelseordförande Risto Rautava (Saml) till Yle Helsinki.

Staten har ansökt om EU-stöd för projektet, men det täcker bara 20 procent av kostnaderna. Beslut om EU-pengarna fattas i juli. Fastän projektet beviljas EU-stöd är det inte säkert att det blir av. Omkring 60 procent av Centrumslingan ska betalas av staten, medan resterande 20 procent betalas av kommunerna i huvudstadsregionen.

Vid HRT anser man att slingan före eller senare måste byggas. Och efter att ett beslut om byggstart fattats räcker det sju år före projektet är färdigt, vilket ytterligare ökar trängseln vid centralstationen.

- Regeringen vill skapa jobb och letar efter lönsamma projekt. Här är ett sådant, säger Rautava.

Utredningen har gjorts av konsultföretaget Deloitte i samarbete med konsultföretaget Strafica och företaget Kaupunkitutkimus (Stadsforskning).