Hoppa till huvudinnehåll

Gör om statsbudgeten - spela vårt budgetspel!

Budgetspel
Budgetspel Bild: Yle budgetspel

I år får staten in 53,7 miljarder euro på skatter och lån för att betala för de offentliga utgifterna. Den nya regeringen kommer att ha ett hårt jobb att banta budgeten med 6 miljarder som Finansministeriet anser att staten måste spara. Kanske du kan hjälpa Sipilä och de andra på traven?

Budgetspelet bygger på den senast fastställda budgeten, den för år 2015.

I år har staten 53,7 miljarder euro att fördela på tolv ministerier, riksdagen, presidenten och statsrådet. Pengarna kommer i första hand från skatter, lån, inbetalda pensioner, dividender, och EU-stöd.

Gör om budgeten

Nu har du en chans att göra om budgeten. Ska vi sänka skatter och dra in på servicen eller tvärtom? Var vill du skära? Vad ska staten satsa på istället?

Målet med spelet är att försöka nå statens sparkrav på sex miljarder euro. Vad ska bort?

Budgetspelet

Budgeten har intäkter på 53.7 miljarder euro och utgifter på 53.7 miljarder euro. Din budget är i balans. Låntagningen ligger på 4.5 miljarder euro.

Utgifter - Finansministeriet:

Statsandelar til kommunerna:

Pensioner till statsanställda:

EU och internationella organisationer:

Övrigt:

Utgifter - Social och Hälsovård:

Folkpensioner:

Arbetslöshetsskydd:

Barnbidrag:

Bostadsbidrag:

Statens andel av utkomststödet (50 %):

Övrigt:

Utgifter - Undervisning, kultur och idrott:

Högskolor och forskning:

Studiestöd:

Vuxenutbildning:

Yrkesutbildning:

Konst och kultur:

Idrott:

Övrigt:

Utgifter - Arbete:

Närings- och innovationspolitik:

Sysselsättnings- och företagarpolitik:

Regionutveckling:

Övrigt:

Utgifter - Kommunikation:

Trafiknätet:

Televisions- och radiofonden:

Övrigt:

Utgifter - Försvar:

Försvarsmaktens löpande utgifter:

Materialanskaffningar:

Övrigt:

Utgifter - Övrigt:

Jordbruk och livsmedelsekonomi:

Internationellt utvecklingssamarbete:

Polisväsendet:

Domstolarna:

Riksdagen:

Räntor:

Övrigt:

Intäkter:

Mervärdeskatt:

Inkomst- och kapitalskatt:

Samfundsskatt:

Bensin- och dieselskatt:

Bil- och fordonsskatt:

Alkoholskatt:

Elskatt:

Tobaksskatt:

Gåvo- och arvsskatt:

Rundradioskatt:

Låntagning:

Övriga skatter och intäkter:

Förenklad budget

Grafik över hur medel fördelas mellan kommun, stat och medborgare
Grafik över hur medel fördelas mellan kommun, stat och medborgare Bild: Yle/Malin Ekholm budget 2015

Budgeten i spelet är en förenklad version av den riktiga statsbudgeten. Vi har bara tagit med de största och mest enhetliga posterna för att göra det enklare för dig som spelar.

Spelet blir också en förenklad bild av verkligheten då ändringar i en budgetpost kan påverka en annan. Finland betalar till exempel två miljarder till EU men får också pengar tillbaka, bland annat i form av jordbruksstöd. Här finns en extern tjänst med en mer detaljerad statsbudget för den som är intresserad.

Kommunerna och staten delar på ansvaret

  • Budgetspelet baserar sig på statens budget. I vår vardag är det ändå ofta den kommunala servicen vi kommer i kontakt med.
  • Bilden beskriver hur pengarna och tjänsterna rör sig mellan dig, staten och kommunen.
  • Kommunerna har sina egna budgetar och sina egna inkomster. En del av de skatter vi betalar går till kommunen och en del till staten.

Läs mer om statens sparkrav

Finland ordineras hästkur
Centern och Sannfinländarna eniga om nedskärningstakt

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val