Hoppa till huvudinnehåll

Thomas Blomqvist leder Folktinget

Thomas Blomqvist, Christina Gestrin, ny och avgående ordförande iSvenska Finlands Folkting
Christina Gestrin och Thomas Blomqvist, avgående och ny ordförande för Svenska Finlands folkting. Thomas Blomqvist, Christina Gestrin, ny och avgående ordförande iSvenska Finlands Folkting Bild: Bengt Östling/YLE folktinget

Svenska Finlands folkting har vid sin session i Borgå i dag valt ny ordförande. Thomas Blomqvist från Svenska Folkpartiet ersätter partikamraten Christina Gestrin som valt att avgå.

Folktinget uppmanar i en resolution den blivande regeringen att förlänga nationalspråksstrategin så att den omfattar åren 2015-2019. Strategin ska enligt Folktinget följas upp av ett handlingsprogram med konkreta åtgärder.

Folktinget uppmanar regeringen att stärka och utveckla kunskaperna i nationalspråken inom den grundläggande utbildningen och inom andra stadiets utbildning. Undervisningen i det andra nationalspråket bör inledas i de första årskurserna.

Folktinget framhåller att förvaltningsreformer inte får försvaga de grundläggande språkliga rättigheterna. Enligt Folktinget får ekonomiska reformer inom stat och kommun inte äventyra de grundlagsenliga språkliga rättigheterna.