Hoppa till huvudinnehåll

Svensk Ungdom vill införa aktiv dödshjälp

Svensk ungdoms kongress i Jakobstad maj 2015.
Svensk Ungdoms kongress i Jakobstad. Svensk ungdoms kongress i Jakobstad maj 2015. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kongress

Svensk Ungdom (SU) vill att aktiv dödshjälp legaliseras i Finland. På sin kongress i Jakobstad i helgen beslöt SU också att jobba för sänkt alkoholskatt och vin i matbutikerna.

Också ett initiativ om mer jakt på skarv och varg godkändes.

Förslaget om eutanasi gick igenom utan någon debatt alls.

- Det är ett ställningstagande för att visa hur liberala vi är. Att tillåta eutanasi betyder att människorna får mera rätt att bestämma om sina egna angelägenheter, säger delegaten Ville Forss från SU i Åboland.

Thomas Karv från SU i Österbotten ansåg att det handlar om varje människas rätt att dö.

- Är vi på riktigt liberala så måste vi godkänna det här. Det här är självförverkligande om någonting. I fall man har kommit till det stadiet i livet att man känner man vill inte leva så tycker jag man ska ha rätt att få hjälp att slutföra den handlingen.

För Benjamin Ellenberg från SU i Helsingfors är dödshjälp en kärnfråga.

- Det är en viktig fråga för mig och i kärnan i den liberala ideologin vi jobbar med. Människans självbestämmanderätt över sin kropp och sitt liv.

Flera delegater verkade vara nöjda över att ungdomsförbundet vågar ta upp frågan om eutanasi.
- Som ungdomsorganisation har vi ansvar att ta det första steget. Det är jätteviktigt att vi vågar ta den här debatten, för SFP kanske inte vågar göra det ännu, tyckte Sonja Rodén och Malin Henriksson.

Dödlig injektion eller svält?

Den holländska modellen innefattar både aktiv dödshjälp och assisterat självmord. Det första innebär att en läkare till exempel ger patienten en dödlig injektion. I assisterat självmord kan patienten själv göra det, men under läkaruppsyn.

Enligt förbundets styrelseordförande Ida Schauman finns ett omfattande regelverk bakom modellen. Flera läkare ska godkänna dödshjälpen och det ska vara betänketid där patienten flera gånger ska bekräfta sin vilja. Utöver det krävs också en psykologisk utvärdering av personen i fråga.

Enligt Schauman kan det vara humanare att ge en spruta och ha ett klart regelverk kring det än att göra som i dag.

- Vi har redan i dag en form av eutanasi i Finland. Man slutar ge vård eller mat och vatten och mänskor tynar bort. Är det rätt sätt, att vi inte har någon som övervakar det? Kanske borde vi i stället ha ett system för det med klara regler.

Finland ska erkänna Palestina

SU godkände också en motion om att ta vin till matbutikerna och att sänka alkoholskatten. Efter omröstning beslöt förbundet ändå att inte jobba för att få starksprit till matbutikerna.

Förbundet beslöt också att jobba för att Finland ska erkänna staten Palestina.

SU vill också tillåta mer skyddsjakt på varg och skarv. Enligt motionen ska processen att få lov bli lättare och problemvargar som hotar boskap och husdjur ska snabbt kunna reduceras.

Men är det för att ni är ett ungdomsförbund som ni tar upp sådana här frågor som ni vet att väcker uppmärksamhet?

- Jag tycker det på riktigt är viktiga frågor. Jag vet att det inte spelar så stor roll vad SU tycker, men det är ändå viktiga ställningstaganden. Förhoppningsvis går de vidare till partiet och går igenom också där. Så börjar vi faktiskt jobba för de här sakerna aktivt, säger Thomas Karv.

Fler kvotflyktingar

SU tar i sitt nya internationella program ställning för att Finland ska ta emot fler flyktingar. Målet är att höja antalet kvoflyktingar till 3000 per år. Man antog också en skrivelse om att det kan bli obligatoriskt för kommunerna att ta emot flyktingar.

Ungdomsförbundet vill också att dumpning av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjön förbjuds. En motion om att frånta församlingarna vigselrätten gick inte igenom.

SFP:s ungdomsorganisation SU samlade ett åttiotal delegater för underhandlingar i helgen. Totalt hade 35 motioner lämnats in.

Förbundet valde också ny styrelse. Ordförande Ida Schauman (Åbo) omvaldes.

Till viceordföranden för förbundet valdes Alexandra Back (Jakobstad) och Benjamin Ellenberg (Helsingfors). Till förbundsstyrelsen valdes Jose Forslund (Helsingfors) Christoffer Ingo (Korsholm), Lisa Palm (Vasa), Richard Sundman (Sibbo) och Ville Forss (Åbo).