Hoppa till huvudinnehåll

Förskingringen av veteranbilssällskapets pengar i hovrätten

Bild: YLE/Roger Källman juthbacka 2013

Fallet med förskingringen av Jakobstads Veteranbilssällskaps pengar behandlades i Vasa hovrätt på måndagen.

Tingsrätten gav sin dom i fallet i juni i fjol och dömde föreningens tidigare kassör att betala tillbaka de förskingrade pengarna jämte ränta, totalt 191 000 euro.

Kassören är medellös och har således ingen realistisk möjlighet att betala. En del av de förskingrade pengarna gick via den tidigare kassörens hustrus konto men hustrun frikändes helt av tingsrätten.

Veteranbilssällskapet överklagade domen och kräver att hustrun blir solidariskt ersättningsskyldig till merparten av de förskingrade pengarna.

Ingen ny bevisning lades fram för hovrätten på måndagens behandling. Målsägande, dvs Jakobstadsnejdens veteranbilssällskap, hävdar att hustrun omöjligen kan ha varit ovetande om att mannen, alltså den f.d. kassören, flyttade pengar från föreningens konto till hustrun.

- Hur kan hon ha varit ovetande om att två betalningar på totalt 50 000 euro gått rakt in på hennes konto, frågade sig veteranbilssällskapets advokat Anders Boström.

Enligt målsägande har hustrun ”uppsåtligen stängt ögon och öron” för att vara ovetande – och att rekvisiten för grov penningtvätt av oaktsamhet därmed skulle uppfyllas.

Försvaret: Hustrun helt ovetande

Försvarets linje går ut på att den f.d. kassören är ensamt skyldig. Hustrun har varit hemmafru i över 30 år och det är mannen i huset som har skött ekonomin. Mannens bolag gick i konkurs i början av 90-talet och han befinner sig fortfarande i utmätning sedan dess. Parets gemensamma hus i Jakobstad skrevs över på hustrun före konkursen. Paret har därefter försörjt på att sälja av hustruns egendom och mannens verksamhet som företagsförmedlare.

Enligt försvaret kan hustrun inte använda en dator och har därmed inte aktivt kunnat hålla koll på ekonomin. Allt det har skötts av mannen.

Hustrun själv säger att hon litade blint på sin man.

Snabba klipp blev katastrof

Den f.d. kassören handlade med aktier för att försöka dryga ut sin ekonomi. Tanken var att göra snabba klipp men resultatet blev katastrof. Orsaken till att han använde Veteranbilssällskapets pengar för ändamålet var att de pengarna hade han tillgång till.

- Jag fortsatte spela för att täcka upp gamla förluster, tanken var förstås att vinsterna skulle ge mig möjlighet att betala tillbaka pengarna också, säger han i hovrätten.

I korthet har hovrätten alltså att ta ställning till frågan om hustrun faktiskt kunde ha varit helt ovetande – för veteranbilssällskapet handlar det om man överhuvudtaget ska ha en chans att få tillbaka de förskingrade pengarna. Den f.d. kassören är medellös men hustrun har åtminstone parets gemensamma hus i sitt namn.

Dom i fallet väntas inom en månad.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten